Eğitimler

Eğitimler

30 Kas
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi
Türk PDR-DER Genel Merkez
Eğitimci: Psik. Dan. Rahmi DANIŞMENT Tarih: 1.Grup : 30 Kasım 2019 -1 Aralık 2019  (09:00-18:00) 2.Grup : 18 Ocak 2020...
25 Kas
Yakın İlişkilerde Sorunlar ve Sınırlar
Türk PDR-DER Genel Merkez
Eğitimci: Dr. Dilek Avcı Psikolojik Danışman Tarih-yer: 25-26 Kasım--2-3 Aralık--24-25 Aralık (18:00-21:00) Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Merkez...
23 Kas
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşım Eğitimi
Türk PDR-DER Genel Merkez
Eğitimci: Doç. Dr. Nursel TOPKAYA Tarih-yer: 23-24 Kasım 2019 -- 7-8 Aralık -- 21-22 Aralık (10:00-16:00) Türk Psikolojik Danışma ve...