2023-2024 Dönemi Lisans Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Başvuru Formu

2023-2024 DÖNEMİ

LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON BAŞVURU FORMU*

Lütfen, bu formu PDR-EPDAB tarafından değerlendirme yapılmasını istediğiniz psikolojik danışman eğitimi lisans programlarınızın her biri için ayrı ayrı bir form kullanarak doldurunuz.

Değerlendirme yapılması istenen programlar için doldurduğunuz formları Fakülte Dekanlığı başvuru yazısının eki olarak, en geç 31 Ocak 2024 (1. Başvuru Dönemi / 1-31 Ocak 2024) / 31 Mayıs 2024 (2. Başvuru Dönemi / 1-31 Mayıs 2024) tarihine kadar elektronik ortamda başvurunuzu yapınız ve aşağıdaki adrese iletiniz:

Ragıp ÖZYÜREK
Türk PDR Derneği PDR-EPDAB İktisadi İşletmesi

  A. Başvuruyu yapan kuruma ilişkin bilgiler:


  4.Başvuruyu yapan fakülte dekanı:


  B. Değerlendirme yapılması istenen lisans programına ilişkin bilgiler:

  Yok
  Var

  C. Değerlendirme başvurusu türü (geçerli olan seçeneğin yanına işaret ekleyiniz):

  1. İlk kez Genel Değerlendirme başvurusu
  2. Yeniden Genel Değerlendirme başvurusu
  3. Ara Değerlendirme başvurusu

  D. 2023-2024 Değerlendirme Döneminde Uygulanacak Değerlendirme Ölçütleri / Standartları:

  Değerlendirmesi yapılacak tüm lisans programlarının değerlendirmesinde “Türk PDR Derneği PDR-EPDAB-PDR Lisans Eğitimi Ulusal Standartları Sürüm1.0-27.04.2022” kullanılacaktır.

  Web sayfası bağlantısı için: https://pdr.org.tr/akreditasyon/akreditasyon-belgeler/


  E. 2023-2024 Değerlendirme Döneminde Ön Ziyaret ve Bilgilendirme(3) Talepleri:

  İstenmektedir
  İstenmemektedir

  F. Değerlendirilmek üzere ilk defa başvuru yapan bir eğitim kurumunun, daha önce başka bir Ulusal/Uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvurusu var mı?

  Evet
  Hayır

  G. Başvuru dilekçesine kurumunuzu ve eğitim sistemini tanıtan bir broşür/kitapçık vb. ve varsa 30 dakikayı geçmeyen bir tanıtım CD’sini ekleyiniz.


  ÖNEMLİ NOT: Türk PDR Derneği PDR-EPDAB Akreditasyon Üst Kurulu (AÜK) gerekli gördüğü durumlarda başvuruyu kabul etmeden önce I. başvuru dönemi için Şubat 2024 ayı içinde, II. Başvuru dönemi için Haziran 2024 ayı içerisinde programlardan ek bilgi ve belge isteyebilir.

  İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

  X