Gündeme Dair Açıklama

Gündeme Dair Açıklama

ÜYE VE MESLEKTAŞLARIMIZA

Değerli üyelerimiz, Psikolojik Danışman meslektaşlarımız, Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans öğrencilerimiz,
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, tüzüğünde tanımlanan amaçlar ve bu amaçlarını gerçekleştirmek için çalışma konu başlıklarını güncelleyerek alanımızın ve meslektaşlarımızın yetkinliklerine uygun istihdam şartlarının sağlanması, hizmetin sunumu ve hizmete olan ihtiyaca rağmen hedef kitlenin hizmete erişiminin önündeki mevzuatsal engellerin kaldırılması için çalışmalarına devam etmektedir.
Bu süreç içerisinde çağın gerisinde kalan, mesleklerin ve meslek mensuplarının mesleki gelişim sürecine ayak uyduramayan, hizmete olan ihtiyacı göz ardı eden, üniversite mezunlarına yetkinlik ve yeterlilikleri doğrultusunda istihdam alanı açmaktan uzak mevzuatlar ve bu mevzuatları hazırlayan ya da hazırlanmasından sorumlu yasa yapıcı, politika belirleyici ve uygulayıcılarına ruh sağlığı alanındaki bazı meslek grubu çatı örgütleri mevcut temsilcilerinin de bilimsellikten uzak, şovenist ve hasmane tutumlarla eşlik etmeleri sonucu yaşanan gelişmeler gerek yetkinlikleriyle hizmeti sunanları gerekse hizmetten faydalanan ilgili kişi ve grupları mağdur etmektedir.
Doğrudan unvanımızla ve yetkinliklerimizle görev yaptığımız kurum ve kuruluşlar dahil toplum nazarında bilgi eksikliğinden kaynaklı meslek isimleri ve yetkinliklerinin farklı algılanmasından ya da mesleklere yönelik farkındalığın eksik olmasından dolayı siz değerli meslektaşlarımızdan Psikolojik Danışman unvanımızın kullanımı ve aldığımız eğitimin yetkinlik ve beceri temelli uygulamalarının sunumunda ve tanımlanmasında hassasiyet göstermenizi uzunca süredir talep ediyoruz. Bu hususta derneğimiz öncülüğünde özellikle kamu dışında özel sektörde sunulan hizmetlerde de bu hassasiyetin gözetilmesini, gerekli çalışmalar tamamlanıncaya kadar mevcut mevzuatlar uyarınca doğru unvan ve hizmet tanımıyla var olunmasına dair sürekli bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bu hassasiyetle de mevcut mevzuatlara dikkate alarak lisans ya da yüksek lisansla kazandığınız yetkinlikler doğrultusunda özel sektörde sunacağınız online ya da yüzyüze hizmetlerde mevcut haklar doğrultusunda (MYK ve ilgili kurum mevzuatları, TOBB NACE Kodları, vb.) işyerlerinizi/ofislerinizi açmanızı, hizmet sunmanız konusunda da yönlendirmelerimizi yaptık. Dernek olarak bu girişimlerinizi desteklemek, her türlü danışmanlık, tanıtım, mesleki gelişim ve hukuki destek için 2022 Ekim ayında start verdiğimiz kurumsal/tüzel üyelik alımlarına ilgili mevzuat  değişikliklerimiz sonrası 2023 yılı itibariyle başladık. Bu kapsamda hizmetlerini sunan ve sadece Psikolojik Danışman unvanını kullandığı için şikayet edilse dahi ceza alan bir üye/meslektaşımız bulunmamaktadır. Buna ilişkin beraat kararlarıda elimizde mevcuttur. Bu vesileyle buradan tekrarlamış olalım: Mevcut mevzuatlar doğrultusunda mesleki kimliğiniz ve yetkinliğinize uygun hizmet tanımlarıyla lütfen sahada olun.
Ülkemizde özellikle son yıllarda koruyucu ruh sağlığı hizmetlerine bu kadar ihtiyaç varken ve bu hizmeti sunmaya yetkin meslek mensupları akademik, etik ve mevzuatsal yetkinlikleriyle hizmet sunmak, hizmet alanın üstün yararını gözeterek liyakatsiz ellerde ihmal ve istismar edilmelerini engellemek, sunulan hizmetin niteliğini artırmak için mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya çalışırken; çözüm üretmek yerine hasmane tutum ve davranışlarla çatışma yaratan, algı oyunlarıyla kaygı oluşturmaya yönelik tutum ve davranış içinde olan kişi, kurum ve temsilcilerine yönelik idari ve hukuki süreçlerin başlatılmasına ilişkin avukatımız gerekli çalışmalara başlamıştır.
Kişisel karşıt davalar açılması yönündeki bazı taleplere dernek olarak dahil olmayacağımızı da belirtmek isteriz. Açıklamamızda belirttiğimiz üzere hizmete bu kadar ihtiyaç varken, onbinlerce yetkin meslek mensubu ve her gelişim döneminden milyonlarca hizmet bekleyen  vatandaşımız varken tamamen şoven/yıkıcı bir zihniyetle hareket eden kişilerle aynılaşmayacağız. Bu tutum içinde olan ilgili meslek derneğinin temsilcilerini de kendi meslek mensuplarına havale ediyoruz.
Açıklarken biz yorulduk ama son bir hatırlatmayla gerçekliği tekrar edelim: Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programı mezunları Psikolojik Danışman’dır. Yetkinlikleri, program yeterlilikleri ve becerileriyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmeti vermeye devam edeceklerdir.

Türk PDR Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu

Bu gönderiyi paylaş

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X