Okul Psikolojik Danışmanı e-Bülteni

Sayı 11
Sayı 10
Sayı 9
Sayı 8
Sayı 7
Sayı 6
Sayı 5
Sayı 4
Sayı 3
Sayı 2
Sayı 1

Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu Kuruluş Amacı

Değerli Psikolojik Danışmanlar,

Bilindiği gibi, okul psikolojik danışmanlığı, psikolojik danışma alanındaki uzmanlık dallarından birisidir. Geçtiğimiz 2012 yılında, İzmir ilinde çalışan psikolojik danışmanların önemli bir kesimi okullarda çalıştığı için Şubemizde bu uzmanlık dalında çalışmalar yapmak üzere bir komisyon oluşturmaya karar verdik ve Şube Yönetim Kurulumuz da bu isteğimizi destekledi.

Komisyonun belli başlı iki amacı bulunmaktadır. Birinci amaç, okullardaki PDR hizmetlerinin gelişmesi ve niteliğinin yükselmesi için çalışmaktır. İkinci amaç, okullarda rehber öğretmen kadrosunda çalışan ve okul psikolojik danışmanlığı görevini yürüten meslektaşlarımızın özlük haklarını geliştirmek ve ilerletmektir. Psikolojik Danışmanların okullarda yaptığı örnek çalışmaları ortaya çıkarmak, paylaşmak ve örnek çalışma ve projelerin yaygınlaşmasını sağlayarak mesleki değerimizi arttırmak amaçlanmıştır.

Komisyon üyeleri olarak, şimdiye kadar altı toplantı yaptık ve bu ilk e-bültenimizi çıkarmayı başardık. Komisyonun amaçlarına ulaşabilmek için yapabileceğimiz çalışmalar arasında, en somut olanlardan birisi Komisyon tarafından bir e-bülten hazırlanmasıdır. Toplantılarımız sırasında, bu e-bültenlerin içeriğinin nasıl olması gerektiği ele alındı. Kapsamda, okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili yazıların yer alması, akademisyenler kadar yazıların rehber öğretmen kadrosunda çalışan psikolojik danışmanlardan da alınması düşüncesi ortaya çıktı. Özellikle alanda çalışan bu meslektaşlarımızın örnek çalışmalarını tanıtmanın yararlı olacağı düşünüldü. Aynı zamanda İzmir İl Milli Eğitim ve ilçe müdürlüklerindeki okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili yetkililerin ve PDR öğrencilerinin de yazılarının yayımlanması fikri doğdu. İlk sayıda bu düşüncelerin örneklerini görebilirsiniz.

Toplantılar sırasında, diğer somut çalışmalar arasında okullarda çalışan psikolojik danışmanların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak için sempozyumlar, seminerler hatta kongre organizasyonları yapılabileceği düşünüldü. Özellikle diğer şubelerin de oluşturabileceği okul psikolojik danışmanlığı komisyonları sayesinde, bu çalışmalar ulusal organizasyonlara dönüştürülebilir. Kongre ve seminerlerin ilerlemesi de okul psikolojik danışmanlığı alanında ulusal bir derginin çıkarılmasına, hatta ulusal bir okul psikolojik danışmanlığı derneğinin kurulmasına katkı sağlayabilir. Nitekim Genel Merkezde de bir okul psikolojik danışmanlığı komisyonu kurulmuştur ve benzer nitelikteki çalışmalar bu komisyondaki üyeler tarafından da yürütülebilir.

Bu ilk e-bültenin hazırlanmasında birçok kişinin katkısı olmuştur. Başta yazarlar ve komisyon üyelerimiz olmak üzere, emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Diğer sayılar ve çalışmalarımız için de destek ve önerilerinizi bekliyoruz…

Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK
Türk PDR-DER İzmir Şubesi Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu Başkanı
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik AD

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X
X