Akreditasyon Komisyon ve Komiteleri

Akreditasyonu Birimi (PDR-EPDAB) Komisyon ve Komiteleri

Psikolojik Danışman Eğitimi Standartlarını Belirleme ve Güncelleme Komisyonu (PDE-SBGK) (26.10.2021 – 31.12.2022)

Görevler

 • Ulusal standartları belirlemek.
 • Bu standartların nasıl değerlendirileceğini belirten ölçüt ve kılavuzları hazırlamak.
 • Gerekli durumlarda bu standartları değiştirmek, geliştirmek ya da yerine yenilerini yapmak.
 • Hazırlanan taslak standartları Türkiye çapında askıya çıkarmak ve geribildirimler almak.
 • Gelen geribildirimlerin değerlendirmesini yaparak bu standartlara göre öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunun son halini vermek.

Üyeler ve Komisyon Görevleri

Yakında duyurulacaktır.

 

Grupla Psikolojik Danışma Yaşantısı Ulusal Standartları Hazırlama Komisyonu

Görevler

 • Grupla Psikolojik Danışma Yaşantısı ile ilgili dersler için ulusal standartların taslak halini belirlemek.
 • PDE-SBGK ile işbirliği yaparak, Türkiye çapında geribildirim alma süreci başlatmak.
 • Gelen geribildirimlerin değerlendirmesini yaparak bu standartların son halini vermek.
 • Öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunun ilgili yerlerinde bu standartların ifade edilmesini sağlamak.

Üyeler

Yakında duyurulacaktır.

 

Okullarda PDR Uygulamaları Ulusal Standartları Hazırlama Komisyonu

Görevler

 • Okullarda PDR Uygulamaları ile ilgili dersler için ulusal standartların taslak halini belirlemek.
 • PDE-SBGK ile işbirliği yaparak, Türkiye çapında geribildirim alma süreci başlatmak.
 • Gelen geribildirimlerin değerlendirmesini yaparak bu standartların son halini vermek.
 • Öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunun ilgili yerlerinde bu standartların ifade edilmesini sağlamak.

Üyeler

 • Prof. Dr. Meral Atıcı (Çukurova Üniversitesi) (Komisyon Başkanı)
 • Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hatice Kumcağız (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Dilek Gençtanırım Kurt (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Selen Demirtaş Zorbaz (Ankara Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Ahmet Togay (Çukurova Üniversitesi)

 

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Ulusal Standartları Hazırlama Komisyonu

Görevler

 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ile ilgili dersler için ulusal standartların taslak halini belirlemek.
 • PDE-SBGK ile işbirliği yaparak, Türkiye çapında geribildirim alma süreci başlatmak.
 • Gelen geribildirimlerin değerlendirmesini yaparak bu standartların son halini vermek.
 • Öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunun ilgili yerlerinde bu standartların ifade edilmesini sağlamak.

Üyeler

Yakında duyurulacaktır.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Ulusal Standartları Hazırlama Komisyonu

(Lisans Programları Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Klavuzu için)

Görevler

 • Öz değerlendirme raporu klavuzu için ölçütlerin / ulusal standartların taslak halini belirlemek.
 • PDE-SBGK ile işbirliği yaparak, Türkiye çapında geribildirim alma süreci başlatmak.
 • Gelen geribildirimlerin değerlendirmesini yaparak bu standartların son halini vermek.
 • PDE-SBGK ve diğer ilgili komisyonlarla işbirliği yaparak, öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunu hazırlamak.

Üyeler

 • Prof. Dr. Alim Kaya (İstanbul Kültür Üniversitesi) (Komisyon Başkanı)
 • Prof. Dr. Aslı UZ BAŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Prof. Dr.Cem Ali Gizir (Mersin Üniversitesi)
 • Prof. Dr.Yasemin Yavuzer (Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeliha Traş (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ayşe Esra İşmen Gazioğlu (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Doç. Dr. Fatih Camadan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
 • Doç. Dr. İlkay Demir (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaş
 • Dr. Öğr. Üyesi Gürcan ŞEKER (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

 

Mevzuat ve Belgeleri Hazırlama Komisyonu (26.10.2021 – 31.12.2022)

Görevler

 • PDR-EPDAB çalışmaları için gerekli mevzuat ve belgelerin taslak halini hazırlamak.
 • Akreditasyon Üst Kurulu’na sunulan mevzuat ve belgelerin son halini vermek.
 • Akreditasyon Üst Kurulu tarafından onaylanan mevzuat ve belgelerle ilgili gerekli güncellemeleri PDPDE-SBGK ile işbirliği halinde yapmak.

Üyeler

 • Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İlhan Yalçın (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ragıp Özyürek (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeynep Karataş (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ayşe Esra İşmen Gazioğlu (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Doç. Dr. Fatih Camadan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Fatma Sapmaz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
 • Doç Dr. Fikret Gülaçtı (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
 • Doç. Dr. İlkay Demir (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Doç. Dr. Nursel Topkaya (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Haktanır (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Bulut Ateş (Çukurova Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Gör. Süleyman Akçıl (Zoguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

 

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Görevler

 • Yüksek öğretimde son gelişmeler ve kalite güvencesi sorunları hakkında PDR-EPDAB’ı bilgilendirmek.
 • Yurt dışındaki benzeri kuruluşlarla uluslararası iş birlikleri oluşturmak.
 • Kalite güvencesi alanındaki şemsiye kuruluşlar ile üyelikleri koordine etmek.
 • Uluslararası paydaşlarla çeşitli etkinlikler ve karşılaştırma faaliyetleri düzenlemek.
 • EPDAB’a uluslararası değerlendirici adaylarını önermek.
 • Kalite güvencesi alanında uluslararası uzmanlarla ilişkileri güçlendirmek.

Üyeler

 • Assisst. Prof. Ahmet Can (Governors State University) (Komisyon Başkanı)
 • Prof. Dr. Erkan Işık (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hande Briddick (South Dakota State University)
 • Assoc. Prof. Gülşah Kemer (Old Dominion University)
 • Assisst. Prof. Elif Balın (San Francisco State University)
 • Dr. Merve Ökten (Ohio State University ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik GM)

 

Danışma ve Eğitim Komisyonu (26.10.2021 – 31.12.2022)

Görevler

 • Psikolojik danışman eğitiminin ulusal standartları hakkında psikolojik danışman eğitimi programlarının öğretim elemanlarını bilgilendirmek amaçlı eğitim vermek.
 • Eğitimlerle ilgili belgeleri hazırlamak.
 • Akreditasyon danışmanlığı hizmeti vermek.

Üyeler

Yakında duyurulacaktır.

 

Finans Komitesi (26.10.2021 – 31.12.2022)

Görevler

 • Yıllık PDR-EPDAB bütçesini hazırlanmak ve AÜK’a sunmak.
 • Tamamlanan bütçe dönemine ilişkin bütçe performansını değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını AÜK’a rapor etmek,
 • PDR-EPDAB’ın üç yıllık süreli uzun vadeli bütçe tahminlerini hazırlamak ve bunları yıllık bazda güncellemek.

Üyeler

Yakında duyurulacaktır.

 

Sürekli İyileştirme Komitesi (26.10.2021 – 31.12.2022)

Görevler

 • PDR-EPDAB kalite güvence süreçlerini belirlemek, tanımlamak ve AÜK onayına sunmak.
 • PDR-EPDAB süreçlerinin periyodik değerlendirmesi için kullanılacak standartları / ölçütleri ve göstergeleri belirlemek.
 • Belirlenmiş ölçütler ve göstergeler çerçevesinde PDR-EPDAB’ın süreçlerini her yıl değerlendirmek.
 • PDR-EPDAB süreçlerinin sürekli olarak ve yıllık bazda izlemek.
 • Değerlendirme takımı üyeleri için doldurulan değerlendirme formlarını izlemek.

Üyeler

Yakında duyurulacaktır.

 

Tutarlılık Kontrol Komitesi (26.10.2021 – 31.12.2022)

Görevler

 • PDR-EPDAB Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri / Ulusal Standartları açısından tutarlılık kontrollerini gerçekleştirmek.
 • Yersiz, tutarsız, uygunsuz ve/veya bağlamla ilintisiz ya da telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağına kanaat getirilen ifade ve değerlendirmeler için rapor hazırlamak ve AÜK’e sunmak.
 • Raportör tarafından yapılan her türlü kontrol işlemi, evrak kontrolü gibi incelemeleri iyi niyet ve gizlilik esası ile yürütmek.

Üyeler

Yakında duyurulacaktır.

 

Akreditasyon Üst Kurul Toplantılarına Katılacak Türk PDR Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi (26.10.2021 – 31.12.2022)

 • AÜK ile Türk PDR Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu arasında bir köprü kurmak.
 • AÜK tarafından belirlenen akreditasyon konularındaki kararları hakkında Merkez Yönetim Kurulunu bildirmek.

Üyeler

Belirlenecek.

 

Web Sitesi Yöneticisi (Süresiz)

 • Türk PDR Derneği PDR-EPDAB web sitesinde yüklenmesi gerekli belgeleri yüklemek.
 • Sitede yapılması gerekli değişiklik ve düzenlemeleri zamanında tamamlamak.

Üyeler

Osman Erdoğan.

X