Akreditasyon Komisyon ve Komiteleri

Akreditasyonu Birimi (PDR-EPDAB) Komisyon ve Komiteleri

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Uygulamaları Ulusal Standartları Hazırlama Komisyonu (30.11.2023-31.12.2024)

Görevler

 • Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Uygulamaları ile ilgili dersler için ulusal standartların taslak halini belirlemek.
 • PDE-SBGK ile işbirliği yaparak, Türkiye çapında geribildirim alma süreci başlatmak.
 • Gelen geribildirimlerin değerlendirmesini yaparak bu standartların son halini vermek.
 • Öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunun ilgili yerlerinde bu standartların ifade edilmesini sağlamak.

Üyeler

 • Prof. Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) (Komisyon Başkanı)-
 • Prof. Dr. Feride BACANLI  (Gazi Üniversitesi) (Emekli öğretim üyesi)
 • Prof. Dr. Kemal ÖZTEMEL (Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ömer ÜRE (Kıbrıs İlim Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ayşen KÖSE ŞİRİN (Yeditepe Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Elif BALIN (San Francisco State University)
 • Doç. Dr. Ezgi TOPLU DEMİRTAŞ (MEF Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Nurten KARACAN ÖZDEMİR (Hacettepe Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Oğuzhan KIRDÖK (Çukurova Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Özlem ULAŞ KILIÇ (Giresun Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gürcan ŞEKER (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat KONUK (Kastamonu Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Tansu MUTLU ÇAYKUŞ (Ankara Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Pınar Aylin YIRTICI (Yeditepe Üniversitesi)
 • Uzm. Psk. Dan. Şeyma Nur BAL (İstanbul Esenler Atatürk İlkokulu)

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu (30.11.2023-31.12.2024)

Görevler

 • PDR-EPDAB’ın belirlenen politikalarının, eylem planlarının ve uygulamalarının etkili bir şekilde izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.
 • Uluslararası akreditasyon standartlarına uygun Stratejik Plan Hazırlama süreçlerini tanımlamak, ilgili rapor ve formları hazırlamak ve güncellemek.
 • PDR-EPDAB’ın orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren planı hazırlamak.

Üyeler

 • Prof. Dr. Aslı UZ BAŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi) (Komisyon Başkanı)
 • Prof. Dr. Nursel TOPKAYA (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Özlem TAGAY (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yasemin YAVUZER (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Gülen UYGARER (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Nadire Gülçin YILDIZ (İstanbul Medipol Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Tuğba SARI (Akdeniz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Duygu DİNÇER (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Numan TURAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Ömer Faruk AKBULUT (Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
 • Lisans öğrencisi Eda YEKŞUN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Mevzuat ve Belgeleri Hazırlama Komisyonu (01.01.2023 – 31.12.2024)

Görevler

 • PDR-EPDAB çalışmaları için gerekli mevzuat ve belgelerin taslak halini hazırlamak.
 • Akreditasyon Üst Kurulu’na sunulan mevzuat ve belgelerin son halini vermek.
 • Akreditasyon Üst Kurulu tarafından onaylanan mevzuat ve belgelerle ilgili gerekli güncellemeleri PDPDE-SBGK ile işbirliği halinde yapmak.

Üyeler

 • Prof. Dr. Fikret Gülaçtı (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İlhan Yalçın (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İlkay Demir (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Prof. Dr. Meral Atıcı (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nursel Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ragıp Özyürek (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeynep Karataş (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Üyesi Abdulkadir Haktanır (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Adem Peker (Atatürk Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ayşe Esra İşmen Gazioğlu (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Doç. Dr. Fatih Camadan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Fatma Sapmaz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Selen Demirtaş Zorbaz (Ankara Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Tuğba Sarı (Akdeniz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Bulut Ateş (Çukurova Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Gör. Süleyman Akçıl (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Görevler

 • Yüksek öğretimde son gelişmeler ve kalite güvencesi sorunları hakkında PDR-EPDAB’ı bilgilendirmek.
 • Yurt dışındaki benzeri kuruluşlarla uluslararası iş birlikleri oluşturmak.
 • Kalite güvencesi alanındaki şemsiye kuruluşlar ile üyelikleri koordine etmek.
 • Uluslararası paydaşlarla çeşitli etkinlikler ve karşılaştırma faaliyetleri düzenlemek.
 • EPDAB’a uluslararası değerlendirici adaylarını önermek.
 • Kalite güvencesi alanında uluslararası uzmanlarla ilişkileri güçlendirmek.

Üyeler

 • Assisst. Prof. Ahmet Can (Governors State University) (Komisyon Başkanı)
 • Prof. Dr. Erkan Işık (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hande Briddick (South Dakota State University)
 • Assoc. Prof. Gülşah Kemer (Old Dominion University)
 • Assisst. Prof. Elif Balın (San Francisco State University)
 • Dr. Merve Ökten (Ohio State University ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik GM)

Danışma ve Eğitim Komisyonu (01.01.2023 – 31.12.2024)

Görevler

 • Psikolojik danışman eğitiminin ulusal standartları hakkında psikolojik danışman eğitimi programlarının öğretim elemanlarını bilgilendirmek amaçlı eğitim vermek.
 • Eğitimlerle ilgili belgeleri hazırlamak.
 • Akreditasyon danışmanlığı hizmeti vermek.

Üyeler

 • Prof. Dr. Alim Kaya (Kültür Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Aslı Uz Baş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Prof. Dr. Ayşe Rezan Çeçen Eroğul (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
 • Prof. Dr. M. Engin Deniz (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Erdal Hamarta (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fikret Gülaçtı (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hikmet Yazıcı (Trabzon Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İlkay Demir (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Prof. Dr. Nursel Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Şehriban Nilüfer Özabacı (Yeditepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Özlem Tagay (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ragıp Özyürek (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Seher Balcı Çelik (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yasemin Yavuzer (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeliha Traş (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeynep Karataş (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Üyesi Abdulkadir Haktanır (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Fatma Sapmaz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Tuğba Sarı (Akdeniz Üniversitesi)

Finans Komitesi (01.01.2023 – 31.12.2024)

Görevler

 • Yıllık PDR-EPDAB bütçesini hazırlanmak ve AÜK’a sunmak.
 • Tamamlanan bütçe dönemine ilişkin bütçe performansını değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını AÜK’a rapor etmek,
 • PDR-EPDAB’ın üç yıllık süreli uzun vadeli bütçe tahminlerini hazırlamak ve bunları yıllık bazda güncellemek.

Üyeler

 • Prof. Dr. Erdal Hamarta (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nursel Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ragıp Özyürek (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Seher Balcı Çelik (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yasemin Yavuzer (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Üyesi Abdulkadir Haktanır (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Sürekli İyileştirme Komitesi (01.01.2023 – 31.12.2024)

Görevler

 • PDR-EPDAB kalite güvence süreçlerini belirlemek, tanımlamak ve AÜK onayına sunmak.
 • PDR-EPDAB süreçlerinin periyodik değerlendirmesi için kullanılacak standartları / ölçütleri ve göstergeleri belirlemek.
 • Belirlenmiş ölçütler ve göstergeler çerçevesinde PDR-EPDAB’ın süreçlerini her yıl değerlendirmek.
 • PDR-EPDAB süreçlerinin sürekli olarak ve yıllık bazda izlemek.
 • Değerlendirme takımı üyeleri için doldurulan değerlendirme formlarını izlemek.

Üyeler

 • Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Prof. Dr. Azize Nilgün Canel (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Erdal Hamarta (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fikret Gülaçtı (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Müge Yukay Yüksel (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nursel Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Rezzan Gündoğdu (Aksaray Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Şehriban Nilüfer Özabacı (Yeditepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeynep Karataş (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Abdulkadir Haktanır (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ertuğrul Şahin (Amasya Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Fatma Sapmaz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Okan Bilgin (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Sinem Tarhan (Bartın Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Tuğba Sarı (Akdeniz Üniversitesi) Ertuğrul Şahin (Amasya Üniversitesi)

Tutarlılık Kontrol Komitesi (01.01.2023 – 31.12.2024)

Görevler

 • PDR-EPDAB Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri / Ulusal Standartları açısından tutarlılık kontrollerini gerçekleştirmek.
 • Yersiz, tutarsız, uygunsuz ve/veya bağlamla ilintisiz ya da telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağına kanaat getirilen ifade ve değerlendirmeler için rapor hazırlamak ve AÜK’e sunmak.
 • Raportör tarafından yapılan her türlü kontrol işlemi, evrak kontrolü gibi incelemeleri iyi niyet ve gizlilik esası ile yürütmek.

Üyeler

 • Prof. Dr. Aslı Uz Baş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Erdal Hamarta (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fikret Gülaçtı (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nursel Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Özlem Tagay (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ragıp Özyürek (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yasemin Yavuzer (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeynep Karataş (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Akreditasyon Üst Kurul Toplantılarına Katılacak Türk PDR Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi (01.01.2023 – 31.12.2024)

 • AÜK ile Türk PDR Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu arasında bir köprü kurmak.
 • AÜK tarafından belirlenen akreditasyon konularındaki kararları hakkında Merkez Yönetim Kurulunu bildirmek.

Üyeler

 • Prof. Dr. Metin Pişkin (Ankara Üniversitesi, Türk PDR Derneği Genel Başkan Vekili)
 • Uzm. Psk. Dan. Mehmet Fatih Kılıç (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk PDR Derneği Genel Sekreteri)

Web Sitesi Yöneticisi (Süresiz)

 • Türk PDR Derneği PDR-EPDAB web sitesinde yüklenmesi gerekli belgeleri yüklemek.
 • Sitede yapılması gerekli değişiklik ve düzenlemeleri zamanında tamamlamak.

Üyeler

 • Osman Erdoğan

Psikolojik Danışman Eğitimi Standartlarını Belirleme ve Güncelleme Komisyonu (PDE-SBGK) (26.10.2021 – 31.12.2022)

Görevler

 • Ulusal standartları belirlemek.
 • Bu standartların nasıl değerlendirileceğini belirten ölçüt ve kılavuzları hazırlamak.
 • Gerekli durumlarda bu standartları değiştirmek, geliştirmek ya da yerine yenilerini yapmak.
 • Hazırlanan taslak standartları Türkiye çapında askıya çıkarmak ve geribildirimler almak.
 • Gelen geribildirimlerin değerlendirmesini yaparak bu standartlara göre öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunun son halini vermek.

Üyeler

 • Prof. Dr. Ragıp Özyürek (İstanbul Aydın Üniversitesi) (Komisyon Başkanı)
 • Prof. Dr. Aslı UZ BAŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Erkan Işık (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İlhan Yalçın (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Meral Atıcı (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nursel Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yasemin Yavuzer (Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Adem Peker (Erzurum Atatürk Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Arzu Taşdelen Karçkay (Akdeniz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Dilek Gençtanırım (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Esra İşmen (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Doç. Dr. Fatih Camadan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
 • Doç Dr. Fikret Gülaçtı (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Fatma Sapmaz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Orkide Bakalım (Demokrasi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Özlem Tagay (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Selen Demirtaş Zorbaz (Ankara Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Tuğba Sarı (Akdeniz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Gör. Süleyman Akçıl (Zoguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Haktanır (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Bulut Ateş (Çukurova Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Saygın (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Alperen Şenol (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Yağmur Kaya (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Sinan Kapar (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

 

Grupla Psikolojik Danışma Yaşantısı Ulusal Standartları Hazırlama Komisyonu

Görevler

 • Grupla Psikolojik Danışma Yaşantısı ile ilgili dersler için ulusal standartların taslak halini belirlemek.
 • PDE-SBGK ile işbirliği yaparak, Türkiye çapında geribildirim alma süreci başlatmak.
 • Gelen geribildirimlerin değerlendirmesini yaparak bu standartların son halini vermek.
 • Öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunun ilgili yerlerinde bu standartların ifade edilmesini sağlamak.

Üyeler

 • Doç. Dr. Tuğba SARI (Moderatör) (Akdeniz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Adem PEKER (Atatürk Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Arzu TAŞDELEN KARÇKAY (Akdeniz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Durmuş ÜMMET (Marmara Üniversitesi)
 • Doç. Dr. İbrahim DEMİRCİ (Sinop Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Orkide BAKALIM (İzmir Demokrasi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Özlem TAGAY (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Yağmur KAYA (Yıldız Teknik Üniversitesi)

 

Okullarda PDR Uygulamaları Ulusal Standartları Hazırlama Komisyonu

Görevler

 • Okullarda PDR Uygulamaları ile ilgili dersler için ulusal standartların taslak halini belirlemek.
 • PDE-SBGK ile işbirliği yaparak, Türkiye çapında geribildirim alma süreci başlatmak.
 • Gelen geribildirimlerin değerlendirmesini yaparak bu standartların son halini vermek.
 • Öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunun ilgili yerlerinde bu standartların ifade edilmesini sağlamak.

Üyeler

 • Prof. Dr. Meral Atıcı (Çukurova Üniversitesi) (Komisyon Başkanı)
 • Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hatice Kumcağız (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Dilek Gençtanırım Kurt (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Selen Demirtaş Zorbaz (Ankara Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Ahmet Togay (Çukurova Üniversitesi)

 

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Ulusal Standartları Hazırlama Komisyonu

Görevler

 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ile ilgili dersler için ulusal standartların taslak halini belirlemek.
 • PDE-SBGK ile işbirliği yaparak, Türkiye çapında geribildirim alma süreci başlatmak.
 • Gelen geribildirimlerin değerlendirmesini yaparak bu standartların son halini vermek.
 • Öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunun ilgili yerlerinde bu standartların ifade edilmesini sağlamak.

Üyeler

 • Doç. Dr. Fatma SAPMAZ (Komisyon Başkanı) (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nursel Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Şehriban Nilüfer Özabacı (Yeditepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Özlem KARAIRMAK (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ragıp Özyürek (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Fikret GÜLAÇTI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Gürcan ÖZHAN (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)
 • Dr. Öğretim Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ (Çukurova Üniversitesi)
 • Psikolojik Danışman Sinan KAPAR (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) (Yüksek Lisans Öğrencisi)

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Ulusal Standartları Hazırlama Komisyonu

(Lisans Programları Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Klavuzu için)

Görevler

 • Öz değerlendirme raporu klavuzu için ölçütlerin / ulusal standartların taslak halini belirlemek.
 • PDE-SBGK ile işbirliği yaparak, Türkiye çapında geribildirim alma süreci başlatmak.
 • Gelen geribildirimlerin değerlendirmesini yaparak bu standartların son halini vermek.
 • PDE-SBGK ve diğer ilgili komisyonlarla işbirliği yaparak, öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunu hazırlamak.

Üyeler

 • Prof. Dr. Alim Kaya (İstanbul Kültür Üniversitesi) (Komisyon Başkanı)
 • Prof. Dr. Aslı UZ BAŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Prof. Dr.Cem Ali Gizir (Mersin Üniversitesi)
 • Prof. Dr.Yasemin Yavuzer (Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeliha Traş (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ayşe Esra İşmen Gazioğlu (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Doç. Dr. Fatih Camadan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
 • Doç. Dr. İlkay Demir (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaş
 • Dr. Öğr. Üyesi Gürcan ŞEKER (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

 

Mevzuat ve Belgeleri Hazırlama Komisyonu (26.10.2021 – 31.12.2022)

Görevler

 • PDR-EPDAB çalışmaları için gerekli mevzuat ve belgelerin taslak halini hazırlamak.
 • Akreditasyon Üst Kurulu’na sunulan mevzuat ve belgelerin son halini vermek.
 • Akreditasyon Üst Kurulu tarafından onaylanan mevzuat ve belgelerle ilgili gerekli güncellemeleri PDPDE-SBGK ile işbirliği halinde yapmak.

Üyeler

 • Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İlhan Yalçın (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ragıp Özyürek (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nursel Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeynep Karataş (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ayşe Esra İşmen Gazioğlu (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Doç. Dr. Fatih Camadan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Fatma Sapmaz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
 • Doç Dr. Fikret Gülaçtı (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
 • Doç. Dr. İlkay Demir (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Haktanır (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Bulut Ateş (Çukurova Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Gör. Süleyman Akçıl (Zoguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

 

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Görevler

 • Yüksek öğretimde son gelişmeler ve kalite güvencesi sorunları hakkında PDR-EPDAB’ı bilgilendirmek.
 • Yurt dışındaki benzeri kuruluşlarla uluslararası iş birlikleri oluşturmak.
 • Kalite güvencesi alanındaki şemsiye kuruluşlar ile üyelikleri koordine etmek.
 • Uluslararası paydaşlarla çeşitli etkinlikler ve karşılaştırma faaliyetleri düzenlemek.
 • EPDAB’a uluslararası değerlendirici adaylarını önermek.
 • Kalite güvencesi alanında uluslararası uzmanlarla ilişkileri güçlendirmek.

Üyeler

 • Assisst. Prof. Ahmet Can (Governors State University) (Komisyon Başkanı)
 • Prof. Dr. Erkan Işık (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hande Briddick (South Dakota State University)
 • Assoc. Prof. Gülşah Kemer (Old Dominion University)
 • Assisst. Prof. Elif Balın (San Francisco State University)
 • Dr. Merve Ökten (Ohio State University ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik GM)

 

Danışma ve Eğitim Komisyonu (26.10.2021 – 31.12.2022)

Görevler

 • Psikolojik danışman eğitiminin ulusal standartları hakkında psikolojik danışman eğitimi programlarının öğretim elemanlarını bilgilendirmek amaçlı eğitim vermek.
 • Eğitimlerle ilgili belgeleri hazırlamak.
 • Akreditasyon danışmanlığı hizmeti vermek.

Üyeler

 • Prof. Dr. Aslı Uz Baş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Prof. Dr. Ayşe Rezan Çeçen Eroğul (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Meral Atıcı (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nursel Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Şehriban Nilüfer Özabacı (Yeditepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ragıp Özyürek (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Seher Balcı Çelik (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yasemin Yavuzer (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeynep Karataş (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Doç. Dr. İlkay Demir (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Haktanır (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 

Finans Komitesi (26.10.2021 – 31.12.2022)

Görevler

 • Yıllık PDR-EPDAB bütçesini hazırlanmak ve AÜK’a sunmak.
 • Tamamlanan bütçe dönemine ilişkin bütçe performansını değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını AÜK’a rapor etmek,
 • PDR-EPDAB’ın üç yıllık süreli uzun vadeli bütçe tahminlerini hazırlamak ve bunları yıllık bazda güncellemek.

Üyeler

 • Prof. Dr. Ragıp Özyürek (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nursel Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Seher Balcı Çelik (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yasemin Yavuzer (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Haktanır (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 

Sürekli İyileştirme Komitesi (26.10.2021 – 31.12.2022)

Görevler

 • PDR-EPDAB kalite güvence süreçlerini belirlemek, tanımlamak ve AÜK onayına sunmak.
 • PDR-EPDAB süreçlerinin periyodik değerlendirmesi için kullanılacak standartları / ölçütleri ve göstergeleri belirlemek.
 • Belirlenmiş ölçütler ve göstergeler çerçevesinde PDR-EPDAB’ın süreçlerini her yıl değerlendirmek.
 • PDR-EPDAB süreçlerinin sürekli olarak ve yıllık bazda izlemek.
 • Değerlendirme takımı üyeleri için doldurulan değerlendirme formlarını izlemek.

Üyeler

 • Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nursel Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Şehriban Nilüfer Özabacı (Yeditepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeynep Karataş (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

 

Tutarlılık Kontrol Komitesi (26.10.2021 – 31.12.2022)

Görevler

 • PDR-EPDAB Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri / Ulusal Standartları açısından tutarlılık kontrollerini gerçekleştirmek.
 • Yersiz, tutarsız, uygunsuz ve/veya bağlamla ilintisiz ya da telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağına kanaat getirilen ifade ve değerlendirmeler için rapor hazırlamak ve AÜK’e sunmak.
 • Raportör tarafından yapılan her türlü kontrol işlemi, evrak kontrolü gibi incelemeleri iyi niyet ve gizlilik esası ile yürütmek.

Üyeler

 • Prof. Dr. Aslı Uz Baş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeynep Karataş (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ragıp Özyürek (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yasemin Yavuzer (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nursel Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

 

Akreditasyon Üst Kurul Toplantılarına Katılacak Türk PDR Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi (26.10.2021 – 31.12.2022)

 • AÜK ile Türk PDR Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu arasında bir köprü kurmak.
 • AÜK tarafından belirlenen akreditasyon konularındaki kararları hakkında Merkez Yönetim Kurulunu bildirmek.

Üyeler

 • Prof. Dr. M. Engin Deniz (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Erdal Hamarta (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 

Web Sitesi Yöneticisi (Süresiz)

 • Türk PDR Derneği PDR-EPDAB web sitesinde yüklenmesi gerekli belgeleri yüklemek.
 • Sitede yapılması gerekli değişiklik ve düzenlemeleri zamanında tamamlamak.

Üyeler

 • Osman Erdoğan

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X