Akreditasyon Başvurusu Yapacak Programlar İçin Süreç ve Ödemeler Konusundaki Açıklamalar

Akreditasyon Başvurusu Yapacak Programlar için Süreç ve Ödemeler Konusundaki Açıklamalar

2023-2024 değerlendirme döneminde PDR-EPDAB tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen PDR-EPDAB değerlendirmesine ilk kez başvuracak lisans programları 26 Ocak 2024 tarihine kadar (ikinci dönem başvuruları için de 31 Mayıs 2024 tarihine kadar) PDR-EPDAB’a başvuru yapmak zorundadır.

Birinci başvuru dönemi için 31 Ocak 2024, ikinci başvuru dönemi için 31 Mayıs 2024 tarihlerine kadar akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2023-2024 döneminde değerlendirmeye alınmayacaklardır.

Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Psikolojik Danışman Eğitimi Programları

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki psikolojik danışman eğitimi programları, akreditasyon değerlendirmesi amacıyla başvuru yapabilirler.

PDR-EPDAB’a yalnızca psikolojik danışman eğitimi ile ilgili lisans programları tarafından akreditasyon başvurusu yapılabilir.

İlk kez başvuru yapacak bir psikolojik danışman eğitimi programının, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gerekir.

Başvurular, aynı bölüm / anabilim bünyesinde birinci ve ikinci öğretim programları ile Türkçe ve İngilizce programları olması durumunda, her bir program için ayrı ayrı yapılmalıdır.

            Değerlendirme ve akreditasyon süreçleri için bir yol haritası ve önemli tarihler her iki başvuru dönemi için aşağıda verilmiştir. Bu amaçla Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesinden (DAUE) yararlanılmıştır ve ilgili maddeler tabloda belirtilmiştir.

 

PDR-EPDAB

Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri İçin Bir Yol Haritası

(1. Başvuru Dönemi için / 1-31 Ocak 2024)

 

Kurum ziyareti öncesinde

 DAUE

Maddesi

Etkinlikler – Ziyaret öncesinde TarihSorumlu
1.5.1.aDeğerlendirme talebi için başvuru yapılması31 Ocak*Kurum
2.5.1.bAÜK tarafından başvurunun uygunluğunun incelenmesi, gerekirse ek bilgi istenmesiŞubatAÜK
3.5.1.cBaşvurunun değerlendirmeye alınıp alınmayacağı kararının, alınacaksa ücret miktarı ile ödeme koşullarının kuruma bildirilmesiŞubatPDR-EPDAB
4.5.1.çKurum tarafından teyit mektubunun gönderilmesi ve ödeme yapılmasıMartKurum
5.5.1.dDeğerlendirme takımını kurma çalışmasının başlatılmasıNisanAÜK
6.5.1.eÖzdeğerlendirme raporunun (ÖDR) PDR-EPDAB’a gönderilmesiTemmuz ilk haftasıKurum
7.5.1.fÖDR’nin ön incelenmesiTemmuz ve AğustosAÜK
8.5.1.gGerekli görülürse, uyumsuzluk ve yetersizliklerin giderilmesinin istenmesi31 AğustosAÜK
9.5.1.gDüzeltilmiş ÖDR’nin yeniden PDR-EPDAB’a gönderilmesi15 EylülKurum
10.5.1.ğAÜK tarafından yapılan ön inceleme sonrasında raporlama ve / ya da ölçütlerle / standartlarla ilgili büyük yetersizlikler saptanırsa, değerlendirme süreci durdurulur ve yeniden başvuru yapılabileceği bilgisi verilir.31 AğustosAÜK
11.5.1.hRaporlama ve / ya da ölçüt yetersizlikleri saptanmayan / düzeltilmiş ÖDR’ler için çalışmaların başlatılmasıEylülAÜK
12.6Değerlendirme takımının kurulmasıEylül-EkimAÜK
13.6.gDeğerlendirme takımının onaylanmasıEylül-EkimKurum
14.6.hÖDR’nin değerlendirme takımı üyelerine iletilmesi ve sürecin takıma devredilmesiEylül-EkimAÜK
15.6.hTakım üyelerinin ulaşım ve konaklama gereksinimlerini karşılanmasıEylül-AralıkPDR-EPDAB

DAUE: Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi.

 

Kurum ziyareti sırasında ve sonrasında

 DAUE

Maddesi

Etkinlikler – Ziyaret sırasında ve sonrasındaTarihSorumlu
16.8.a ve bKurumdan gerekli bilgi ve belgelerin istenmesi, ayrıca kurum ortamında yerinde inceleme yapılmasıZiyaret sırasındaDeğerlendirme Takımı
17.8.cDeğerlendirme takımı tarafından hazırlanan değerlendirme raporunun taslak halinin AÜK’e gönderilmesiZiyaret sonrasındaDeğerlendirme Takımı Başkanı (TB)
18.10Tutarlılık kontrol komitesi (TKK) ile kontrolleri yapacak editörlerin (ED) belirlenmesiZiyaret sonrasındaAÜK
19.10Taslak raporların tutarlılık kontrolleri ile kontrolü yapılmış raporların yazım kontrollerinin yapılmasıZiyaret sonrasındaTB, TKK ve ED
20.11.a-iAkreditasyon kararının verilmesiZiyaret sonrasındaAÜK
21.11.jAkreditasyon kararının ve raporunun kuruma iletilmesiZiyaret sonrasındaPDR-EPDAB
22.12Akreditasyon kararlarının topluma duyurulmasıZiyaret sonrasındaPDR-EPDAB
23.13İtiraz sürecinin yürütülmesiZiyaret sonrasındaPDR-EPDAB

DAUE: Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi.

*31 Ocak 2024: Yükseköğretim kurumlarının 2023 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları PDR-EPDAB’a bildirmesi için birinci başvuru dönemi son tarihidir.

Önemli Not: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların PDR-EPDAB Lisans Programlarını Değerlendirme Başvuru Formu doldurularak PDR-EPDAB İktisadi İşletmesi Ofisine yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar kadar akreditasyonpdr@gmail.com adresine de gönderilmesi önemle önerilir.

 

 

PDR-EPDAB

Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri İçin Bir Yol Haritası

(2. Başvuru Dönemi için / 1-31 Mayıs 2024)

 

Kurum ziyareti öncesinde

 DAUE

Maddesi

Etkinlikler – Ziyaret öncesinde TarihSorumlu
1.5.1.aDeğerlendirme talebi için başvuru yapılması31 Mayıs*Kurum
2.5.1.bAÜK tarafından başvurunun uygunluğunun incelenmesi, gerekirse ek bilgi istenmesiHaziranAÜK
3.5.1.cBaşvurunun değerlendirmeye alınıp alınmayacağı kararının, alınacaksa ücret miktarı ile ödeme koşullarının kuruma bildirilmesiHaziranPDR-EPDAB
4.5.1.çKurum tarafından teyit mektubunun gönderilmesi ve ödeme yapılmasıTemmuzKurum
5.5.1.dDeğerlendirme takımını kurma çalışmasının başlatılmasıAğustosAÜK
6.5.1.eÖzdeğerlendirme raporunun (ÖDR) PDR-EPDAB’a gönderilmesiKasım ilk haftasıKurum
7.5.1.fÖDR’nin ön incelenmesiKasım ve AralıkAÜK
8.5.1.gGerekli görülürse, uyumsuzluk ve yetersizliklerin giderilmesinin istenmesi31 AralıkAÜK
9.5.1.gDüzeltilmiş ÖDR’nin yeniden PDR-EPDAB’a gönderilmesi15 OcakKurum
10.5.1.ğAÜK tarafından yapılan ön inceleme sonrasında raporlama ve / ya da ölçütlerle / standartlarla ilgili büyük yetersizlikler saptanırsa, değerlendirme süreci durdurulur ve yeniden başvuru yapılabileceği bilgisi verilir.31 AralıkAÜK
11.5.1.hRaporlama ve / ya da ölçüt yetersizlikleri saptanmayan / düzeltilmiş ÖDR’ler için çalışmaların başlatılmasıOcakAÜK
12.6Değerlendirme takımının kurulmasıOcak-ŞubatAÜK
13.6.gDeğerlendirme takımının onaylanmasıOcak-ŞubatKurum
14.6.hÖDR’nin değerlendirme takımı üyelerine iletilmesi ve sürecin takıma devredilmesiOcak-ŞubatAÜK
15.6.hTakım üyelerinin ulaşım ve konaklama gereksinimlerini karşılanmasıOcak-NisanPDR-EPDAB

DAUE: Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi.

 

Kurum ziyareti sırasında ve sonrasında

 DAUE

Maddesi

Etkinlikler – Ziyaret sırasında ve sonrasındaTarihSorumlu
16.8.a ve bKurumdan gerekli bilgi ve belgelerin istenmesi, ayrıca kurum ortamında yerinde inceleme yapılmasıZiyaret sırasındaDeğerlendirme Takımı
17.8.cDeğerlendirme takımı tarafından hazırlanan değerlendirme raporunun taslak halinin AÜK’e gönderilmesiZiyaret sonrasındaDeğerlendirme Takımı Başkanı (TB)
18.10Tutarlılık kontrol komitesi (TKK) ile kontrolleri yapacak editörlerin (ED) belirlenmesiZiyaret sonrasındaAÜK
19.10Taslak raporların tutarlılık kontrolleri ile kontrolü yapılmış raporların yazım kontrollerinin yapılmasıZiyaret sonrasındaTB, TKK ve ED
20.11.a-iAkreditasyon kararının verilmesiZiyaret sonrasındaAÜK
21.11.jAkreditasyon kararının ve raporunun kuruma iletilmesiZiyaret sonrasındaPDR-EPDAB
22.12Akreditasyon kararlarının topluma duyurulmasıZiyaret sonrasındaPDR-EPDAB
23.13İtiraz sürecinin yürütülmesiZiyaret sonrasındaPDR-EPDAB

DAUE: Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi.

*31 Mayıs 2024: Yükseköğretim kurumlarının 2024 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları PDR-EPDAB’a bildirmesi için birinci başvuru dönemi son tarihidir.

Önemli Not: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların PDR-EPDAB Lisans Programlarını Değerlendirme Başvuru Formu doldurularak PDR-EPDAB İktisadi İşletmesi Ofisine yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar akreditasyonpdr@gmail.com adresine de gönderilmesi önemle önerilir.

 

Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi

2023-2024 dönemi akreditasyon bedelleri, PDR-EPDAB AÜK’ün 25.10.2023 tarih ve 2023/04 sayılı toplantısında alınan kararla güncellenmiştir.

Değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme TürüNormal Öğretimİkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1)97.000 TL + KDV73.500 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2)73.500 TL + KDV73.500 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2)53.250 TL + KDV53.250 TL + KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi.
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi.
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi.

2023-2024 döneminde programlarının Genel Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

  • %15’i ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Mayıs 2024 ayı içinde,
  • %35’i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2024 ayı içinde,
  • geri kalanı (%50) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında

tahsil edilecektir.

 

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak PDR-EPDAB Ulusal Standartları / Ölçütleri

 

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Özdeğerlendirme Raporu

 

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Yararlanılacak Uygulamalı Derslerin Standartları

 

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X