İtiraz ve Şikayet

Değerli paydaşlarımız,

Akredite edilmek üzere PDR-EPDAD tarafından dış değerlendirmesi yapılan psikolojik danışman eğitimi programları için hazırlanan raporlar ve akreditasyon kararları itiraza açıktır. Programı yürüten kurumların bu haklarını nasıl kullanabilecekleri Türk PDR Derneği PDR-EPDAB İtiraz ve Şikâyet Komisyonu Yönergesi‘nde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Kuruluş olarak amacımız, gerçekleştirdiğimiz program değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde güvenirlik ve tutarlılık düzeyini mümkün olan en üst düzeye çıkararak mükemmeliyete ulaşmaktır. Kalite güvencesinin temel bileşenlerinden biri olan sürekli gelişim stratejik ve süresiz hedefimizdir. Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ) döngüsünü izleyerek yürüttüğümüz çalışmalarla sizlere verdiğimiz hizmetin kalitesini her geçen gün daha kaliteli hale getiriyoruz.

Bununla beraber henüz mükemmeliyete ulaşabilmiş değiliz. Bunu başarmak için verdiğimiz hizmetlerdeki gelişmeye açık yönlerin bilinmesi çok önemlidir. Bu konuda sizlerin katkılarına ihtiyaç vardır.

Bu nedenle;

  • dış paydaşlarımız olarak hizmetlerimizde gözlemlediğiniz aksamaları bize bildiriniz,
  • söz konusu aksamalara yol açanları şikayet ediniz,
  • hazırlanan raporlar ve alınan kararların hatalı olduğunu düşünüyorsanız, itiraz hakkınızı kullanınız.

İtiraz ve şikayetlerinize İtiraz ve Şikâyet Komisyonu Yönergesi uyarınca yasal süreler içinde cevap verilecektir.

Yaptığınız işbirliği ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

PDR-EPDAB Akreditasyon Üst Kurulu

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X