Akreditasyon Süreci

Akreditasyon Başvurusu Yapacak Programlar için Genel Bilgiler

Türk PDR Derneği PDR-EPDAB, YÖKAK tarafından 21 Aralık 2022 tarihinden başlayarak Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi verilerek yetkilendirilmiştir ve psikolojik danışman eğitimi lisans programlarını 2023-2024 değerlendirme dönemlerinde 1. başvuru dönemi olan 1-31 Ocak 2024 tarihlerinde başvuran programların değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini işletmeye başlayacaktır. 2. Başvuru dönemi 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.

PDR-EPDAB program değerlendirme çalışmaları, Akreditasyon Üst Kurulu’nun (AÜK) oluşturduğu değerlendirme takımları tarafından ve PDR-EPDAB’ın yayımlamış olduğu Ulusal Standartlara / değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Bu ölçütler, eğitim Fakültelerindeki psikolojik danışman eğitimi ile ilgili programların akredite edilmesi için sağlaması gereken minimum koşulları belirler.

Değerlendirme takımları, bir takım başkanı ve değerlendirilecek her program için en az bir program değerlendiricisinden oluşur. Gerektiğinde, eş başkan ve/veya eş değerlendiriciler ve/veya gözlemciler de takıma alınabilir. Ayrıca, değerlendirme takımlarında en az bir öğrenci değerlendirici de bulunacaktır.

Her değerlendirme döneminde, değerlendirmesi yapılacak her psikolojik danışman eğitim programı için ayrı bir değerlendirme takımı kurulur. Takım başkanları ve eş başkanları, AÜK’te halen görev yapan, daha önce görev yapmış olan üyeler arasından ya da deneyimi olan değerlendiriciler arasından seçilir.

Program değerlendiricileri, kendi alanlarında uzman ve psikolojik danışman eğitimi konusunda önemli birikimi olan akademisyenler ve alanda çalışmakta olan psikolojik danışmanlar arasından seçilir. Her program değerlendiricisinin, değerlendirme ziyaretlerinde görev almadan önce, PDR-EPDAB tarafından verilen bir program değerlendiricisi eğitim programını tamamlamış olması gerekir. PDR-EPDAB’ın 06-07.Mayıs. 2022 tarihlerinde Ziraat Fakülteleri Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) tarafından eğitimine katılan 130 değerlendiriciden oluşan bir değerlendirme havuzu bulunmaktadır. Bu havuz içerisinde öğrenci değerlendiriciler de bulunmaktadır. Yeni öğrenci değerlendiriciler, programları akredite edilmiş psikolojik danışman eğitimi programlarının önerdiği öğrenciler arasından PDR-EPDAB Aday Belirleme Komitesi tarafından seçileceklerdir. Her öğrenci değerlendiricinin, değerlendirme takımlarında görev almadan önce, PDR-EPDAB tarafından verilecek olan bir öğrenci değerlendirici eğitim programını tamamlamış olması gerekir.

PDR-EPDAB idari personeli dışında, PDR-EPDAB kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan ve gönüllülük esasına göre çalışmaktadırlar.

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X