Bilgilendirme

Üyelik İşlemleri

Üye başvuruları ve giriş ödemeleri tamamen online olarak yapılabilmektedir. Üyelik işlemleri sayfamızı ziyaret ederek detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.


Genel Başkanımız


EĞİTİMLER

26şubAll Day27Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Online)

26şub(şub 26)09:0027(şub 27)18:00Çocuk Objektif Değerlendirme Testleri Eğitimi

TÜRK PDR-DER INSTAGRAM

İNTİHAR HABERLERİ TOPLUM SAĞLIĞI VE HAYATINA YIKICI ETKİYE NEDEN OLMAKTADIR

İntihar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya’ da en önemli ölüm nedenleri arasında gösterilmektedir. Sosyal ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile bireysel bir olgu olmaktan çıkan intiharla ilgili, özellikle son zamanlarda sosyal medyada yapılan paylaşımlar bir takım tehlikelere işaret etmektedir.
İntihar veya öz kıyım ile ilgili sosyal medyada vakalar üzerinden yapılan paylaşımlar, halk sağlığı ve hayatını psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Çocuk ve ergen psikolojik hizmetlerini, özel sektörde, okullarda ve diğer bakanlıklarda uzmanlık alanı olan önleyici gelişimsel psikolojik hizmetler üzerine veren ruh sağlığı meslek grubu olan Psikolojik Danışmanlar ve pedagogların Meslek örgütü Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak halkımızı ve bu konuda paylaşımlar ve tepkilerinde duyarlı, dikkat etmeye çağırıyoruz.
Giden canın üzerinden verilen tepkilerde, kişinin öz kıyım davranışını gösteren videolarını ya da son mesajlarını yayımlamak, intihar davranışının gençlerimiz tarafından popüler çekici bir olgu haline getirebilmektedir. Benzer biçimde intiharın romantikleştirildiği, dramatize edildiği paylaşımlar, sosyal medya ve basın yayın aracılığı ile davranışın yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. İntihar eylemleri ile ilgili yapılan paylaşımlar ve öz kıyımda bulunan kişinin verdiği mesajlar üzerinden siyasi ve toplumsal tepki göstermeye çalışırken, dikkatli olunmalıdır.

İntihar eylemlerinin zemininde bireysel, sosyolojik, çevresel bir çok derin neden bulunmaktadır. Ayrıca intihar, birey için acı verici, karmaşık süreçler içermektedir. İntihar vakaları ile ilgili yurt dışı ve yurt içinde yapılan tıbbi ve psikolojik bilimsel çalışmalar, bireyi öz kıyım davranışına tek bir nedenin itemeyeceğini ortaya koymaktadır.
++

Haberin devamına link üzerinden ulaşabilirsiniz
👇
https://pdr.org.tr/2022/01/12/intihar-haberleri-toplum-sagligi-ve-hayatina-yikici-etkiye-neden-olmaktadir/
...

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettik.

Genel Başkanımız Oğuz ÖZAT ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mesut YILDIRIM ve Mehmet Fatih KILIÇ MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü sayın Abdullah SÜSLÜ' ye yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını içeren ve daha önce derneğimiz tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunulan özel sektörde eğitim ve istihdama yönelik dosyaları kendilerine takdim ettiler.
Sayın Genel Müdürümüze görevinde başarılar ve kolaylıklar dileriz..

@turkpdrdernegi
#mebözelöğretimkurumları
...

Değerli üye ve meslektaşlarımız,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumunun yürüttüğü ve hazırladığı "Meslek unvan ve Kodları" listesinde
Psikolojik Danışman unvanı ve alt dalları meslek olarak kodlanarak eklenmiştir.

Hayırlı olsun..

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/meslek-taniminda-karmasayi-sona-erdirecek-sistem-hazir/2469115
...

Türk PDR Derneği gençlik teşkilatımız Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi (PDOK) Temsil Heyeti ile mevcut çalışmalar ve önümüzdeki dönem yapılacak faaliyetlere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. PDOK üretmeye, gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyor. PDOK Temsil Heyetimiz nazarında tüm Üniversite PDOK Teşkilatlarımıza teşekkür eder çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileriz.

@turkpdrdernegi
@pdrogrencileri
...

Hayırlı Olsun..

Değerli üye ve meslektaşlarımız, Türk PDR Derneği olarak
TOBB'a yaptığımız başvuru sonuçlanmış ve Psikolojik Danışman unvanımız ilgili NACE kodouna eklenmiştir.
Yeni NACE kodu tanımı şu şekilde değiştirilmiştir.
"86.90.14 Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikoanalistler, psikologlar, psikoterapistler ve PSİKOLOJİK DANIŞMANlar tarafından sağlanan hizmetler"

Meslektaşlarımız özelde merkezleri bu kod adı altında açabilecekler. Tüm üye ve meslektaşlarımıza hayırlı olsun.

@turkpdrdernegi

https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/GenelAramaAction.do?kelimeyeGoreArama=0&aranacakSozluk=1335&kodBaslangic=&Metodu=&yerSecimi=3&tanimFiltre=&parametre3=Psikolojik+Dan%C4%B1%C5%9Fman&parametre2=&parametre1=&sortType=0&d-8317801-p=5&aramaMetodu=1&Tip=1&aramaTipi=3&aramaTipi=0&kodBitis=
...

Genel Başkanımız Oğuz ÖZAT ve Genel Sekreterimiz Mesut YILDIRIM MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu'yu ziyaret etti.
Sayın Genel Müdürümüze yeni görevleri dolayısıyla hayırlı olsun temennileriyle birlikte alanımıza ve öğretmenlik mesleğine dair taleplerimize ilişkin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkürlerimizi dile getirdik. Türk PDR Derneği olarak alan yeterliliklerimiz doğrultusunda her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu, mesleki eğitimler noktasında derneğimiz üyesi akademisyen ve uzmanlarımızla ülke genelinde her türlü desteği sunacağımızı dile getirdik.
Sayın Genel Müdürümüze samimi ve içten misafirperverliği için teşekkür ederiz.

@turkpdrdernegi
...

PEDAGOG UNVANI İLE İLGİLİ KAMUOYUNA DUYURU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Türk PDR Der olarak avukatlarımız aracılığıyla Gözde Erdoğan ŞAHENK'in haksız yere Pedagog unvanı kullanması ve bu unvan ile ticari faaliyet yaptığına dair suç duyurumuza Ankara Cumhuriyet Başsavcısının takipsizlik vermesi şahsın Pedagog olduğuna dair değildir. Ayrıca karar hukuksal olarak hatalıdır. Savcılığın kararı ilgilinin olmadığı halde kullandığı Pedagog unvanı ile halkı dolandırmadığına dönüktür.
Başsavcının, ilgili şahsın bir unvan kullanarak menfaat sağlamadığını ifade etmesi ve pedagog kavramının sadece TDK da eğitim bilimci olarak geçtiğini belirtmesi hukuki olarak eksiktir. İlgili şahıs Pedagog unvanı kullanarak ticari faaliyet yaptığı bu unvan ile halkımıza hizmet verdiği ve yazdığı kitapları sattığı kanıt olarak sunulmuştur. Pedagog'un bir meslek unvanı olduğu, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığında meslek tanımlı kadro olduğunu gözden kaçırmış ya da kaçırmak istemiştir. Unvan kullanımını polis örneği üzerinden ifade etmesi ise tam anlamıyla hukuki hatadır. Yine Pedagog unvanının TDK da anlamı değil Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi, Meslekler Cetveli, Bakanlıkların meslek tanımları, ilgili kanun ve mevzuatı, Yüksek Öğretim Kurumu'nun Pedagog unvan ve yeterlilikleri ile ilgili yazılarına bakılmalıdır. Başsavcılığın Pedagog unvanının meslek tanımı olduğunu görememesi hukuki eksikliktir. Yine şahsın Pedagog unvanı kullanarak satılan kitapları, ticareti ve açık maddi faaliyetleri görmezden gelinmiştir. Haketmediği halde, Polis, Psikolog, Öğretmen, Hakim, Savcı unvanı kullanan kişilerle ilgili Yargı da binlerce kesinleşmiş ceza vardır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gerekçesine göre artık herkes istediği unvanı rahatça kullanabileceği anlamı çıkmaktadır. Verilen karar ile ilgili Derneğimiz avukatları gerekli itirazı yapmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. İlgili Şahıs hakkında haketmediği Pedagog unvanını kullandığı için ek hukuki süreçler başlatılacaktır. Gözde Erdoğan Şahenk Pedagog değildir. Çıkan karar Pedagog olduğuna dair değildir. Şahısın Pedagog unvanı kullanması halen yasal değildir.
++
...

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergimizin son sayısı (Aralık 2021,sayı 63) dergipark üzerinden yayımlandı. Dergimize aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Türk PDR Dergileri Baş Editörü Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ'e, tüm editör ve yayın kurullarına, makaleleri ile dergilerimize destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

@turkpdrdernegi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/67600
...

DERNEK TARİHİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amaçlarına yönelik olarak 03.07.1989 tarihinde 06–35–038 kodlu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) adı ile bir dernek kurulmuştur..

Derneğin kurucu üyeleri olarak Prof. Dr. Ethem Özgüven, Prof. Dr. Yadigar Kılıççı, Doç. Dr. Nilüfer Voltan-Acar, Doç. Dr. Oya G. Ersever, Dr. Mesut Baş, Araş. Gör. Fidan Korkut, Araş. Gör. İbrahim Yıldırım ve Araş. Gör. Tuncay Ergene görev almışlardır. 30.09.1989 tarihinde yapılan I. Olağan Genel Kurul’da Dernek Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Ethem Özgüven, Prof. Dr. Feriha Baymur, Prof. Dr. Yadigar Kılıççı, Araş. Gör. İbrahim Yıldırım, Araş. Gör. Tuncay Ergene; Denetleme Kurulu üyeliklerine de Doç. Dr. Nilüfer Voltan-Acar, Gürcan Topçu ve Neşe Doğan seçilmişlerdir.

PDR Derneği, 1998 yılında Bakanlar Kurulunun 13.07.1998 tarih ve98/11476 sayılı kararı ile isminin başına “Türk” sözcüğünü ekleyerek ulusal bir dernek kimliği kazanmıştır.

X