Türk PDR Derneği Eğitimleri

Güncel eğitimlerimizi takip edebilir ve tüm detaylarına eğitim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bilgilendirme

Üyelik İşlemleri

Üye başvuruları ve giriş ödemeleri tamamen online olarak yapılabilmektedir. Üyelik işlemleri sayfamızı ziyaret ederek detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.


Genel Başkanımız


TÜRK PDR-DER INSTAGRAM

Kıymetli Ruh Sağlığı Profesyonelleri,

Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde 5-6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’da gerçekleştireceğimiz 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde görmekten onur duyarız.

Kongremizin bu yılki teması Erişilebilir Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik olarak belirlemiş olup Kongre sloganı ise “Ruh Sağlığı Hizmeti Lüks Değil İhtiyaçtır” şeklindedir.

Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde hibrit yöntemle katılacak değerli uzmanlarla (akademisyenler, meslek mensupları, politika yapıcılar, meslek kuruluşları temsilcileri vb.) bildiri, konferans, panel, atölye çalışmaları yoluyla ruh sağlığı hizmetlerine erişimin önündeki psikolojik, sosyal, kültürel, mevzuatsal ve yapısal engeller tartışılacaktır. Kongre çıktıları ile iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmayı ve ruh sağlığını hepimiz için öncelik haline getirecek bir ortamı tesis etmede farkındalık sağlamayı amaçlıyoruz.

Toplum ruh sağlığına katkıların amaçlandığı bu önemli ve prestijli bilim şölenine tüm toplum ruh sağlığı paydaşlarını davet etmekten ve Cumhuriyetimizin 100. Yılında Başkentimiz Ankara’da ağırlamaktan onur duyarız.

Kongre Düzenleme Kurulu

https://linktr.ee/pdrkongre2023

@pdrkongre2023
@turkpdrdernegi
@ankara.uni
@ankarapdrabd
...

Basın Açıklaması (29/01/2023)

Psikolojik Danışmanlar, çocukluktan yaşlılığa değin farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal gelişim alanlarında ve uyum konularında yardımcı olmak amacıyla bireyle veya grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan nitelikli kişidir. (MYK)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde Sağlık ve Sosyal hizmet temel alanında yer alan ve ülkemizde üniversiteye girişte baraj sıralama uygulaması olan, bu haliyle temel bilişsel yeterlilikleri dahilinde sundukları hizmetin önemi ve hedef kitlesi düşünüldüğünde meslek mensuplarına uygulamalı mesleki yetkinlik kazandıran lisans programlarından biridir. Bununla birlikte Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programı sağlam kuramsal temellere dayanan, uygulamayı esas alan ve Türkiye’de Ruh Sağlığı alanında lisans düzeyinde hiçbir programının sahip olmadığı süpervizyon eşliğinde yürütülen “Psikolojik Danışma Kuramları”, “Bireyle Psikolojik Danışma”, “Grupla Psikolojik Danışma” “Psikolojik Danışma Süpervizyonu” gibi teori ve uygulama olarak üst düzey becerileri kazandıran yetkin ve yeterli bir lisans programıdır.
Dünyada 100 yılı, ülkemizde ise 70 yılı aşkın bir geçmişi olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanı evrensel bilimsel gelişmeler ışığında bilimsel yayınları, kongre, sempozyum, çalıştaylarıyla her zaman çağın ihtiyacı doğrultusunda kendisini geliştirmiş, yenilemiş; hizmet alanı önceleyen ve mezunlarının istihdam edildikleri kurumların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak lisans program içeriklerini çeşitlendirerek mezun yeterliliklerini geliştirmeyi kendisine görev edinmiştir. Bugün itibariyle Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans program mezunu Psikolojik Danışmanlar eğitim başta olmak üzere sağlık, adalet, TSK, insan kaynakları, diyanet, aile ve sosyal hizmetler, yerel yönetimler, endüstri gibi birçok hizmet alanında yetkinlikleri doğrultusunda temel ruh Sağlığı paydaşı olarak nitelikli hizmet vermeye devam etmektedir.

++

@mesutyildirim_pdr
@metin_piskin_mp
@turkpdrdernegi
...

Derneğimiz ile Üsküdar Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında paydaşı olduğumuz 5. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi 10-12 Mart tarihleri arasında yüz yüze katılım ile Üsküdar Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir.

Kongre içeriğinde, pozitif psikoloji ile ilgili alanın öncüsü olan akademisyenlerin katılacağı konferanslar, paneller, çalışma grupları, bildiri ve poster sunumları yer alacaktır.

Kongre ile alakalı detaylı bilgi ve başvuru için https://ppcongress.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

@turkpdrdernegi
@mesutyildirim_pdr
@prof.dr.nevzat.tarhan
@uskudaruni
...

Ülkemizdeki tüm Psikolojik Danışmanların tek meslek çatı örgütü olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, çalışmalarını fırsat eşitliği ve sosyal adaleti sağlama üzerine temellendirmiş ve insan hakları ve çocuk hakları ilkeleri doğrultusunda büyük bir özveri ve sorumlulukla devam ettirmektedir.

Bilindiği üzere 2022 yılında gerçekleştirdiğimizi 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongremizin temasını Sürdürülebilir Kalkınma için Psikolojik Danışma ve Rehberlik, kongre parolamızı ise “Kimseyi Geride Bırakmadan” olarak belirlemiştik. Derneğimiz sosyal kalkınmanın tüm paydaşlarla ve toplum temeliyle olacağının bilincinde olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam, Nitelikli Eğitim, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Eşitsizliklerin Azaltılması ile Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar hedefleri doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

Derneğimizin de girişimleri sonucu eğitimde fırsat eşitliğini vurgulayan ve sosyal adaleti sağlamada katkı sunacağına inandığımız “Her Okula Psikolojik Danışman Ataması” camiamızda olumlu karşılanmıştır. Yaşanan bu olumlu gelişmeleri gölgede bırakacak şekilde farklı branşlardan Psikolojik Danışmanlara veya Psikolojik Danışmanlardan diğer branşlara yönelik çatışma ortamı doğuracak ifadeleri doğru bulmadığımızı, hep birlikte çocuğun üstün yararı ilkesinde bütünleşmemiz gerektiği kanaatindeyiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

- Türk PDR Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu

@turkpdrdernegi
...

DERNEK TARİHİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amaçlarına yönelik olarak 03.07.1989 tarihinde 06–35–038 kodlu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) adı ile bir dernek kurulmuştur..

Derneğin kurucu üyeleri olarak Prof. Dr. Ethem Özgüven, Prof. Dr. Yadigar Kılıççı, Doç. Dr. Nilüfer Voltan-Acar, Doç. Dr. Oya G. Ersever, Dr. Mesut Baş, Araş. Gör. Fidan Korkut, Araş. Gör. İbrahim Yıldırım ve Araş. Gör. Tuncay Ergene görev almışlardır. 30.09.1989 tarihinde yapılan I. Olağan Genel Kurul’da Dernek Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Ethem Özgüven, Prof. Dr. Feriha Baymur, Prof. Dr. Yadigar Kılıççı, Araş. Gör. İbrahim Yıldırım, Araş. Gör. Tuncay Ergene; Denetleme Kurulu üyeliklerine de Doç. Dr. Nilüfer Voltan-Acar, Gürcan Topçu ve Neşe Doğan seçilmişlerdir.

PDR Derneği, 1998 yılında Bakanlar Kurulunun 13.07.1998 tarih ve98/11476 sayılı kararı ile isminin başına “Türk” sözcüğünü ekleyerek ulusal bir dernek kimliği kazanmıştır.

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X