Türk PDR Derneği PDR-EPDAB

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi (PDR-EPDAB)

Kuruluş Bilgileri

 • 2019 yılı, aralık ayında Psikolojik Danışman Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyonu Komisyonu kuruldu.
 • 16.06.2020 tarihinde Psikolojik Danışman Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyonu Komisyonu ilk toplantısı yapılmıştır. Toplantının amacı Türkiye’de psikolojik danışman eğitiminin akreditasyonu ile ilgili bir kuruluşun kurulması ile ilgili değerlendirmelerin yapılması şeklinde belirlenmiştir. Toplantıda psikolojik danışman eğitimini akredite edecek akreditasyon kuruluşunun Türk PDR Derneği çatısı altında olup olmaması konusu ele alınmıştır. Davetliler Türk PDR Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Akreditasyon Komisyonu üyeleri, Akreditasyon Komisyonu üyesi olmayan, ancak dekan ya da rektör yardımcısı olan öğretim üyeleri, okullarda PDR uygulamaları dersleri ile ilgili taslak standartların hazırlığını yapan komisyon üyelerinden temsilciler, bireyle psikolojik danışma uygulamaları dersleri ile ilgili taslak standartların hazırlığını yapan komisyon üyelerinden temsilciler, Ankara’daki anabilim dalı başkanları toplantısı hazırlık çalıştayına katılanlardan temsilciler, Etik Komisyonu üyelerinin temsilcileri, Etik Kurul temsilcileri ve Bilim Kurulu temsilcileri olmuştur. Bu toplantının sonucunda, özetle, katılımcılar Türk PDR Derneği çatısı altında, psikolojik danışman eğitiminin akreditasyonu ile ilgili yapılan çalışmaların yararlı olduğunu düşündüklerini belirtmiş ve konuyla ilgili çalışmaların genişletilmesinin yararlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
 • 30.06.2020 tarihinde Türk PDR Derneği olarak, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ziyareti yapıldı.
 • 25.09.2020 tarihinde Psikolojik Danışman Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyonu Komisyonu, Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu, taslak bir öz değerlendirme raporu hazırlığını tamamladı.
 • 12-14-17.10.2020 tarihlerinde Psikolojik Danışman Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyonu Komisyonu, Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu tarafından Webinar Eğitimleri yapıldı.
 • 26.03.2021 tarihinde Türk PDR Derneği olağanüstü seçimsiz genel kurul toplantısı yapıldı ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi ile ilgili olarak tüzüğe ilave bir madde eklendi. Akreditasyon Üst Kurul asil ve yedek üyeleri, bu genel kurulda seçildi.
 • 21.05.2021 tarihinde 16. Anabilim Dalı Başkanları toplantısı çevrimiçi ortamda yapıldı. Prof. Dr. Ragıp Özyürek tarafından psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon çalışmalarının başlatılması konusunda bilgilendirici bir konuşma yapıldı. Anabilim dalı başkanları arasında, bu yönde çalışmaların başlatılması konusunda olumlu bir kanaat oluştu.
 • 31.05.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı Ankara İl Dernekler Müdürlüğü tarafından tüzük değişikliği onaylandı.
 • 11.06.2021 tarihinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi, Kurucu Akreditasyon Üst Kurulu ve Komisyon üyeleri arasında ilk toplantı yapıldı. Toplantıda standartlar ve uygulamalı derslerle ilgili çeşitli komisyonlar kuruldu.
 • 19.09.2021 tarihinde yeni bir Türk PDR Derneği olağanüstü seçimsiz genel kurul toplantısı daha yapıldı ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi ile ilgili olarak tüzüğe yeni maddeler eklendi.
 • 08.10.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı Ankara İl Dernekler Müdürlüğü tarafından tüzük değişikliği onaylandı.
 • Akreditasyon Üst Kurulunda 01.02.2022 tarihinde Okul Psikolojik Danışmanlığı Ulusal Standartlarının Türk PDR Derneği web sayfasına yüklenmesi ve Türkiye çapındaki psikolojik danışman eğitimcileri ile tüm paydaşların geribildirimlerinin alınması sürecinin başlatılmasına karar verildi.
 • Akreditasyon Üst Kurulunda 15.02.2022 tarihinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Eğitimi Ulusal Standartlarının Türk PDR Derneği web sayfasına yüklenmesi ve Türkiye çapındaki psikolojik danışman eğitimcileri ile tüm paydaşların geribildirimlerinin alınması sürecinin başlatılmasına karar verildi.
 • 6-7 Mayıs 2022, tarihleri arasında, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK), Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi üyeleri tarafından program değerlendiricisi eğitimleri gerçekleştirildi.
 • 13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi ortamda  Psikolojik Danışman Eğitimi, Süpervizyonu ve Akreditasyonu Sempozyumu yapıldı.
 • 14.05.2022 tarihinde, YÖKAK’a tescil başvurusu yapıldı.
 • 12.10.2022 tarihinde, YÖKAK’a yeniden tescil başvurusu yapıldı.
 • 21.12.2022 tarih ve 2022.13.05 sayılı Kurul kararıyla YÖKAK tarafından, 21.12.2024 tarihine kadar 2 yıl için tescil edildi.
 • 28.03.2023 tarihinde, ilk YÖKAK izleme toplantısı gerçekleştirildi.

 

İletişim Bilgileri

Telefon:

 • +90 553 173 23 89
 • +90 850 756 96 76

e-Posta adresi: [email protected]

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X