Türk PDR Derneği PDR-EPDAD

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi (PDR-EPDAB)

Kuruluş Bilgileri

  • 2019 yılı, aralık ayında Psikolojik Danışman Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyonu Komisyonu kuruldu.
  • 06.2020 tarihinde Türk PDR Derneği olarak, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ziyareti yapıldı.
  • 09.2020 tarihinde Psikolojik Danışman Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyonu Komisyonu, Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu, taslak bir öz değerlendirme raporu hazırlığını tamamladı.
  • 12-14-17.10.2020 tarihlerinde Psikolojik Danışman Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyonu Komisyonu, Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu tarafından Webinar Eğitimleri yapıldı.
  • 05.2021 tarihinde Anabilim Dalı Başkanları toplantısı çevrimiçi ortamda yapıldı. Prof. Dr. Ragıp Özyürek tarafından psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon çalışmalarının başlatılması konusunda bilgilendirici bir konuşma yapıldı. Anabilim dalı başkanları arasında, bu yönde çalışmaların başlatılması konusunda olumlu bir kanaat oluştu.
  • 03.2021 tarihinde Türk PDR Derneği olağanüstü seçimsiz genel kurul toplantısı yapıldı ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi ile ilgili olarak tüzüğe ilave bir madde eklendi. Akreditasyon Üst Kurul asil ve yedek üyeleri, bu genel kurulda seçildi.
  • 05.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı Ankara İl Dernekler Müdürlüğü tarafından tüzük değişikliği onaylandı.
  • 06.2021 tarihinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi, Kurucu Akreditasyon Üst Kurulu ve Komisyon üyeleri arasında ilk toplantı yapıldı. Toplantıda standartlar ve uygulamalı derslerle ilgili çeşitli komisyonlar kuruldu.
  • 09.2021 tarihinde yeni bir Türk PDR Derneği olağanüstü seçimsiz genel kurul toplantısı daha yapıldı ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi ile ilgili olarak tüzüğe yeni maddeler eklendi.
  • 10.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı Ankara İl Dernekler Müdürlüğü tarafından tüzük değişikliği onaylandı.
X