Merkez Yönetim Kurulu

Psk. Dan. Mesut YILDIRIM

Genel Başkan

1983 Niğde doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Niğde’de tamamladı. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programından mezun oldu. Aynı yıl MEB’de göreve başladı. Sırasıyla: Kayseri Tomarza YİBO (2004-2011), Kayseri Tomarza Anadolu Lisesi (2011-2013), Ankara Kahramankazan Mustafa Hakan GÜVENÇER Anadolu Lisesi (2013-2015), Ankara Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi (2015-2019), Ankara Eryaman Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi (2019- Halen), Ankara Etimesgut Özkent AKBİLEK Fen Lisesi (2019) okullarında ve MEB TEGM AR-GE Projeler Dairesi- Görevlendirme (2019-2022) olarak çalıştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici ve üye olarak görev almaktadır. 2018 ve 2019 yılları arasında Türk PDR Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Sekreter ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2019 yılında yapılan Genel Kurulda yeniden Yönetim Kuruluna seçildi ve Genel Sekreterlik görevini üstlendi. 11.09.2022 tarihinde yapılan seçim ile Genel Başkanlığa gelen YILDIRIM evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Metin PİŞKİN

Genel Başkan Vekili

1963 Suruç (Şanlıurfa) doğumludur. İlkokulu Akçakale YİBO’da, ortaokul ve lise eğitimini Dicle İlköğretmen Okulunda tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi “Eğitimde Psikolojik Hizmetler” bölümünde lisans (1986), yine Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans (1989), Leicester Üniversitesinde ise doktora (1996) derecesi aldı.

Önemli bir bölümü kariyer danışmanlığı, okul psikolojik danışmanlığı ve akran zorbalığı alanlarında olmak üzere, 67 makale, kitap ve kitap bölümü yazdı. 45’i uluslararası olmak üzere toplam 72 bilimsel kongrede bildiri sundu. 13’ü doktora, 25’i yüksek lisans olmak üzere 38 lisansüstü tez danışmanlığı yaptı. Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli 50’yi aşkın ulusal ve uluslararası projede kilit uzman, uzman ve proje yürütücüsü olarak çalıştı. 2008-2012 yılları arasında Mısırda yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Reformu projesinde uluslararası danışmanlık yaptı. Ayrıca 2019 yılında Mısır’ın kariyer rehberlik ulusal strateji belgesini hazırladı.

Akademik çalışmalarına ek olarak, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği ve Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. 15.9.2022 tarihinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Pişkin evli ve iki çocuk babasıdır.

Psk. Dan. Ahmet DURAN

Genel Sekreter

1985 Çorum İskilip doğumludur. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamlamıştır.  Ondokuz Mayıs üniversitesi PDR bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. Düzce, Trabzon, Afyon ve Gaziantep illerinde psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Şu an Ankara’da ve psikolojik danışman olarak görevine devam etmektedir.

Uzm. Psk. Dan. Melike USLU TAŞ

Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 2016 mezunudur. Lisans eğitimi boyunca Psikolojik Danışmanlık Kulübünün başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bu süreçte; alandan hocalarla söyleşilerin organize edilmesi ve kurum ziyaretlerinden sorumluydu. Lisans eğitiminin ardından Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik tezli yüksek lisans eğitimimi tamamlamıştır. Bu süre zarfında özel bir kurumda lise kademesinde okul psikolojik danışmanı olarak çalışmıştır. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde çalışmaya başlamıştır. Halen burada görevine devam etmektedir.

Dr. Nevin DÖLEK’ten Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimini, Prof. Dr. Turan AKBAŞ’tan Sistemik Cinsel Terapi Eğitimini almıştır. 2019 yılında başladığı Sistemik Psikoterapi eğitimime devam etmektedir. Zi&oN Psikiyatri Akademisinde Yrd. Doç. Dr. Onur Okan DEMİRCİ tarafından verilen EMDR Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Bireysel Terapi, Çift – Evlilik ve Aile Terapisi, Cinsel Terapi alanlarında çalışmaktadır.

Bununla beraber, Türk PDR Derneği’nde 2020-2022 yılları arasında Ankara İl Temsilciliği Basın Yayın Sekreteri olarak görev almıştır. 2022 yılı Eylül ayında yapılan Genel Kurul itibariyle genel merkez yönetim kurulunda teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Uzm. Psk. Dan. Cemalettin PARILTI

Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

Cemalettin Parıltı 1968 yılında Rize’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Rize’de, lisans öğrenimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dalında tamamladı. Aynı dalda Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek lisansını tamamladı ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doktora eğitimine devam etmekte. 1995- 2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalında akademisyen olarak görev yaptı. Buradaki görevinden 2012 yılında ayrılarak Gençlik ve Spor Bakanlığına Gençlik ve Spor Uzmanı olarak geçti. 2012 ve 2015 yılları arasında Okçuluk Federasyonunun denetim kurulunda yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının görevlendirmesi ile 2013 – 2014 Yılları arasında ABD İllinois eyaletinde bulunan Northern Illinois Üniversitesi’nde gençlikle ilgili eğitim ve araştırma çalışmaları yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında 2019 ile 2022 yılları arasında Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Dairesinin Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Psk. Dan. Mustafa KEMER

Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim)

1987 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Develi’de tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalından 2009 yılında mezun oldu. Sırasıyla Sivas, Yozgat, Kayseri ve Ankara illerinde, çeşitli eğitim öğretim kurumlarında görevde bulundu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Kemer, evli ve bir çocuk babasıdır.

Psk. Dan. Mehmet AKÇEŞME

Genel Başkan Yardımcısı (Kurumsal İletişim ve Medya)

1996 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamladı, buradan 2019 yılında mezun oldu. Lisans mezuniyetinin ardından çeşitli kurumlardan Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Aile Danışmanlığı, Bağımlılık Danışmanlığı, Travma ve Yas Terapisi eğitimlerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir dönem ücretli öğretmenlik tecrübesinin ardından, 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı/Eskişehir İl Müftülüğü’ ne atanmış ve burada 2023 yılına kadar görev yapmıştır. 2023 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Merkezi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne görevlendirilmiştir ve halen buradaki görevini sürdürmektedir. Ayrıca, 2023 yılında başlamış olduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Klinik Psikoloji yüksek lisans (tezli) programına devam etmektedir. Türk PDR Derneği Eylül 2022 seçimlerinde yedek yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır, şu anda Kurumsal İletişim ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

Psk. Dan. / İnsan Kaynakları Uzmanı Alperen ARSLAN

Genel Başkan Yardımcısı (Proje ve Dış İlişkiler)

1999 Ankara doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2022 yılında TED Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programından yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Aynı yıl TED Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans programında yüksek lisansa başladı. Çeşitli etkinliklerin, sempozyumların ve kongrelerin hazırlama sürecinde aktif rol aldı ve Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi’nde (PDOK) 2021-2022 yılları arasında PDOK Basın Yayın Sekreteri olarak bulundu. 11.09.2022 tarihinde yapılan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 16. Olağan Seçimli Genel Kurul sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen ARSLAN, Tübitak da sürdürdüğü bursiyerlik görevinden sonra çalışma hayatına uluslararası bir şirkette İnsan Kaynakları Uzmanı olarak devam etmektedir.

Doç. Dr. Oğuzhan KIRDÖK

Genel Başkan Yardımcısı

1974 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye’de tamamladı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından 1995 yılında mezun oldu, akabinde Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde 1995-1998 yılları arasında İşletme İktisadı dersleri aldı. 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü PDR programında 2004’de yüksek lisans ve 2010’da ise doktora eğitimini tamamladı. Araştırma görevlisi olarak başladığı Çukurova Üniversitesi’nde 2010 yılında yardımcı doçent, 2019 yılında da doçent unvanı aldı. Almanya Weinheim Sistemik Eğitim ve Gelişim Enstitüsü’nde 2011 yılında Sistemik Psikoterapistlik, 2019 yılında da Sistemik Süpervizörlük eğitimini tamamladı. 

Halen Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalında öğretim üyesidir. Ayrıca 2015’den beri Ç.Ü. Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütmektedir. 

Akademik çalışmalarını çoğunlukla mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı konularında yapmakta, kariyer karar verme, kariyer uyumu, kariyer psiko-eğitim uygulamaları, kariyer kaygısı, mesleki doyum, mesleki bağlılık ve mükemmeliyetçilik konularında makale, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. 

Evli ve üç çocuk babasıdır.

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X