Klinik Psikolojiye Psikolojik Danışma ve Rehberlik Mezunu Kabul Etmeyen ve Kabul Eden Üniversiteler;

Klinik Psikolojiye Psikolojik Danışma ve Rehberlik Mezunu Kabul Etmeyen ve Kabul Eden Üniversiteler;

Aşağıda birinci başlık altında sıraladığımız ilgili üniversiteler bünyelerinde açtıkları  klinik psikoloji yüksek lisansa ‘’Psikolojik Danışma ve rehberlik’’ lisans mezunlarını maalesef kabul etmemektedirler.

İlgili üniversitelere Kamu yararı meslek sivil toplum kuruluşu Türk pdr der olarak eylül 2020 tarihinde  kapsamlı kanuni , akademik ve yök yeterliliklerimizi içeren resmi yazı gönderilmiş ancak olumlu dönüş sağlanmamış, bir kısmı yazılarımıza cevap verme tenezzülünde dahi bulunmamıştır. Ya da cevap verememişlerdir. Yaptıkları uygulama, Anayasaya aykırıdır, Kanuni hakların engellenmesi vardır. Yetkinliklerimiz ve yeterliliklerimizin yok sayılmasıdır. Psikolojik Danışma ve rehberlik mezunlarının hiçe sayılmasıdır.

Bu kapsamda 3 üniversiteyi Anayasanın eğitim hakkı, kariyer olanağımızın önünün kesilmesi ve bu yönde eğitimimizin engellenmesi ve Tababet kanunundan gelen unvan hakkımıza ulaşmak için gerekli  eğitimlerimizin engellenmesi gibi yasal, akademik ve yök kararları çerçevesinde mahkemeye taşıdık.

Yazılarımıza rağmen Yaklaşık 70 bine varan öğrenci ve mezunumuz muhatap dahi alınmamıştır. Oysa ki aynı üniversiteler her yıl özel okullarda çalışan yaklaşık 5000 ve devlet okullarında çalışan 34 bine varanPsikolojik Danışman meslek mensuplarımıza, Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde çalışan meslek mensuplarımıza Tercih çalışmaları kapsamında üniversitelerinin tanıtımı için ricacı olmakta, tercih dönemlerinde üniversiteleri ile ilgili öğrenciye tercih yönlendirmesi yapılması için kapımızı çalabilmektedirler.

Klinik Psikoloji Yüksek lisans programlarına Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programını kabul etmeyen üniversite yönetimlerini Psikolojik Danışma ve rehberliğin bir Ruh sağlığı alanı olduğunu hatırlatıyor. yetkinliğine ve ilgili yasalara saygıya ve uymaya davet ediyoruz.

Bu kapsamda Psikolojik Danışmanların Meslek sivil toplum örgütü olarak.

Anayasa ve dernekler kanununun bize verdiği yetkilerle Bu kanunlara aykırı, meslek grubumuzu ötekileyen yok sayan kariyer olanağımızı engelleyen üniversiteleri meslektaşlarımıza sunuyor ve ilgili üniversitelere karşı gerekli mesleki bilinç kendi gelecekleri ve yetkinlikleri adına tutumu göstereceklerini düşünüyoruz.Bu üniversitelerle Türk pdr der yönetim kurulu olarak aldığımız kararla ,Ülke geneli 70 Şube ve temsilciliğimiz ile kuruluş olarak kararlarını yasalara uygun düzeltmedikleri süre içerisinde hiçbir şekilde işbirliği ve çalışmayı yapmayacağımızı ifade ediyor meslektaşlarımızdan kendi mesleki duruş  ve bilinçle benzer tutumu göstereceklerine inanıyoruz.

MESLEKTAŞLARIMIZA ÇAĞRIMIZDIR

İlgili üniversitelere karşı meslektaşlarımızca kendilerine yapılan bu aşağılayıcı ve uygulamaya gerekli tutumun verilmesini önemle rica ediyoruz.

Özellikle Özel ve kamu Ortaöğretim kurumlarında ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizde görev yapan meslektaşlarımızın yasalara ve yetkinliğimize yapılan bu yanlış hak  ve yasal ihlal için  gerekli tutum ve tepkiyi göstermelerini ,bizi yok sayan ilgili üniversitelerin tanıtım ve işbirliği taleplerinde bu listeyi inceleyerek karar vermelerini ve onurlu mesleki duruşu hassasiyet göstermenizi saygılarımızla rica ediyoruz

 

KLİNİK PSİKOLOJİYE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALMAYAN
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
1.                   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2.                   Hacı Bayram Veli Üniversitesi
3.                     Boğaziçi Üniversitesi
4.                   Hacettepe Üniversitesi
5.                   Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
6.                   ODTÜ
7.                   Uludağ Üniversitesi
8.                   Ankara Üniversitesi
9.                   Yeditepe Üniversitesi
10.               Ege Üniversitesi
11.               Düzce Üniversitesi
12.               Adnan Menderes Üniversitesi
13.               Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
14.                 Sağlık Bilimleri Üniversitesi
15.               Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
             ÖZEL ÜNİVERSİTELER
17.               Başkent Üniversitesi
18.               İstanbul Gedik Üniversitesi
19.               Koç Üniversitesi
20.               TED Üniversitesi
21.               Bahçeşehir Üniversitesi
22.               Acıbadem Üniversitesi
23.               Maltepe Üniversitesi
24.               Okan Üniversitesi
25.               Antalya Bilim Üniversitesi
26.               İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK  KABUL EDEN ÜNİVERSİTELER TEŞEKKÜR EDERİZ

 

1.                   Ankara Sosyal Bilimler üniversitesi
2.                   İstanbul Üniversitesi
3.                   Üsküdar Üniversitesi
4.                   Işık Üniversitesi
5.                   İstanbul Esenyurt Üniversitesi
6.                   Hasan Kalyoncu Üniversitesi
7.                    Haliç Üniversitesi
8.                   İstanbul Gelişim Üniversitesi
9.                   Yakındoğu Üniversitesi
10.              Beykent Üniversitesi
11.              Doğuş Üniversitesi
12.              Medipol Üniversitesi
13.              İstanbul Kent Üniversitesi
14.              İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
15.              İstanbul Aydın Üniversitesi
16.              İbni Haldun Üniversitesi
17.              İstanbul Rumeli Üniversitesi
18.              İstanbul Arel Üniversitesi

 

TABABET KANUNU 13. MADDESİNE AYKIRI OLARAK VE BİLİMSEL YETKİNLİK VE YETERLİLİĞİNİ YOK SAYARAK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK LİSANS PROGRAMINI KLİNİK PSİKOLOJİYE KABUL ETMEYEN ÜNİVERSİTELER

 1. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Kimler Başvurabilir:Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (70), Yabancı Dil (60)

Link: https://www.aybu.edu.tr/insanvetoplum/psikoloji/custom_page-341-klinik-psikoloji-(yl).html

 

 1. Bahçeşehir Üniversitesi (Türkçe ve İngilizce)

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (65), Yabancı Dil (75)

     Link: https://bau.edu.tr/icerik/15750-klinik-psikoloji-turkce

 

 1. Acıbadem Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (50)

     Link:https://www.acibadem.edu.tr/akademik/lisansustu/sosyal-bilimler enstitusu/programlar/yuksek-lisans/klinik-psikoloji/basvuru-kosullari

 

 1. Maltepe Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (İstenmiyor)

Link: https://www.maltepe.edu.tr/enstitu/tr/kayit-kabul-sartlari-42

 

 

 1. Boğaziçi Üniversitesi

 Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

 Başvuru Şartları: ALES (60), Yabancı Dil (TOEFL 550)

Link:http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Akademik/Lisansustu_Katalogu/Sosyal_BilimlerEnstitusu/Psikoloji_Yuksek_Lisans_Programlari

 

 

 

 

 1. Hacettepe Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (75), Yabancı Dil (70)

Link: http://akts.hacettepe.edu.tr/program_detay.php?prg_oid=PRGRAM_0000000000000000000000667&birim_kod=2128&programduzey=3&submenuheader=2&durum=&prg_kod=21284#gnl4

 

 

 

 1. Okan Üniversitesi

    Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

    Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (İstenmiyor)

         Link: https://www.okan.edu.tr/sosyalbilimler/sayfa/6126/klinik-psikoloji-yuksek-lisans-programi-genel-bilgi/

 1. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

    Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

    Başvuru Şartları: ALES (60), Yabancı Dil (55)

    Link:http://lisansustu.fsm.edu.tr/Lisansustu-Egitim-Enstitusu-Akademik–Basvuru-ve-Kabul

 

 1. ODTÜ

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (75), Yabancı Dil (75)

Link: https://www.metu.edu.tr/tr/lisansustu-programlar

 

 

 1. Başkent Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (70), Yabancı Dil (70)

Link:http://angora.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=kabulKosullari&birim=498

 

 1. Uludağ Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (50)

Link:http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/459

 

 1. Adnan Menderes Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (55)

Link:https://akademik.adu.edu.tr/ad/sbe/psikiyatri/default.asp?idx=313434

 

 1. Ankara Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (70), Yabancı Dil (60)

Link:http://sosbilens.ankara.edu.tr/?page_id=13378

 

 1. Yeditepe Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (70)

Link:https://sbe.yeditepe.edu.tr/tr/klinik-psikoloji-yuksek-lisans-programi/bolum-hakkinda/basvuru-kosullari

 

 1. İstanbul Gedik Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (istenmiyor)

Link:https://www.gedik.edu.tr/akademik-birimler/enstituler/sosyal-bilimler-enstitusu/klinik-psikoloji/basvuru

 

 

 

 1. Ege Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (50)

Link:https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=2&ustbirim=193&birim=7&altbirim=1&program=4309&organizasyonId=60011&mufredatTurId=932001

 

 1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: BİLGİ YOK

Link:http://sbe.sbu.edu.tr/Akademik/AnaBilimDallariKlinikPsikolojiAnabilimDaliKlinikPsikolojiTezliYuksekLisansProgrami

 

 1. Koç Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (70), Yabancı Dil (80)

Link: https://gsssh.ku.edu.tr/programlar/klinik-psikoloji/basvuru-kosullari/

 

 

 1. TED Üniversitesi

Program Adı: Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (60), Yabancı Dil (Üniversite Dil Sınavı)

Link: https://devclin.tedu.edu.tr/tr/devclin/kabul-sartlari-ve-takvim

 

 1. Düzce Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: SadecePsikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (İstenmiyor)

Link:http://sbe.duzce.edu.tr/Sayfa/21379/anabilim-dallari–psikiyatri-anabilim-dali–klinik-psikoloji

 

 1. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: SadecePsikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (70), Yabancı Dil (55)

Link:http://lisansustu.ibu.edu.tr/eadb-ve-programlar

 

 1. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

 

Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (75), Yabancı Dil (60)

Link:https://hacibayram.edu.tr/psikoloji/yuksek-lisans-programi

 

 1. Antalya Bilim üniversitesi
  Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (75), Yabancı Dil (60)

 

 1. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
  Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (75), Yabancı Dil (60)

 

 1. İzmir Ekonomi Üniversitesi
 2. Kimler Başvurabilir: Sadece Psikoloji Mezunları

Psikoloji Alanı – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İzmir Ekonomi Üniversitesi (ieu.edu.tr)

 

Yukarıda belirttiğimiz üniversiteler maalesef , Psikolojik danışma ve rehberlik mezunlarının, yeterli eğitimleri ve tababet kanunundan gelen kariyer haklarını yok saymakta tamamen kişisel görüşleri ile mezunlarımızı ve çalışanlarımızı ötelemekte, eğitim haklarını engellemektedir.

 

 

KLİNİK PSİKOLOJİYE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK LİSANS PROGRAMINI KABUL EDEN ÜNİVERSİTELER

 

Bilime, yetkinliğe ve Devletimiz kanunlarına saygılı, Akademik olarak psikolojik danışmanların yetkinliği ve eğitim içeriğini önemseyen, tababet kanunundan gelen kariyer hakkına saygı duyan Üniversitelerimize teşekkür ederiz.
Meslektaşlarımızın İlgili üniversitelere bu bilimsel ve kariyer hakkını gözettiği için pozitif ayırımla destek vereceğine eminiz ve teşekkür ediyoruz.

 

 1. Üsküdar Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Psikoloji, PDR, Tıp

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (İstenmiyor)

Link: https://uskudar.edu.tr/sobe/klinik-psikoloji-yuksek-lisans-programi-basvuru-ve-ucretler

             İstanbul Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Psikolojik Danışma ve rehberlik ve Psikoloji Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (55)

Link:https://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/tr/content/programlar-636752127122717550/programlar

 

 

 1. Işık Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Psikoloji, PDR, Tıp

Başvuru Şartları: ALES (60), Yabancı Dil (İstenmiyor)

Link:http://www.isikun.edu.tr/web/1078-15604-1 1/isik_universitesi/akademik/sosyal_bilimleri_enstitusu__programlar__yuksek_lisans__psikoloji_ana_bilim_dali_programlari__klinik_psikoloji_yuksek_lisans_programi/basvuru_kosullari

 

 1. İstanbul Bilgi Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Program, 4 yıllık lisans mezunlarının başvurularına açıktır.

Başvuru Şartları: ALES (70), Yabancı Dil (70)

Link: https://psyma.bilgi.edu.tr/tr/sayfa/basvuru-kosullari-11/

 

 1. İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Psikoloji, PDR, Tıp

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (İstenmiyor)

Link: https://www.esenyurt.edu.tr/sbe/psikoloji-anabilim-dali-umid1846.html

 

 1. Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Psikoloji, PDR

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (50)

Link: http://ebs.hku.edu.tr/program/detail/101

 

 1. Haliç Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Psikoloji, PDR

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (İstenmiyor)

Link: http://lisansustuprogramlar.halic.edu.tr/tr/programlar/hakkinda/klinik-psikoloji-yuksek-lisans-programi

 1. İstanbul Gelişim Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Lisans Mezunları (Alan dışı için bilimsel hazırlık var)

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (istenmiyor)

Link: https://sabe.gelisim.edu.tr/icerik/gerekli-belgeler

 

 1. Yakındoğu Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Lisans Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (istenmiyor)

Link:https://neu.edu.tr/akademik/enstituler/sosyal-bilimler-enstitusu/programlar/klinik-psikoloji/

 1. Beykent Üniversitesi

 

Kimler Başvurabilir: Lisans Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (istenmiyor)

Link:https://lisansustu.beykent.edu.tr/yuksek-lisans-programlari/klinik-psikoloji

 

 1. İstanbul Arel Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Psikoloji, PDR

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (istenmiyor)

Link:https://www.arel.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu/klinik-psikoloji-programi-yuksek-lisans

 

 1. Medipol Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Lisans Mezunları

Başvuru Şartları: ALES (70), Yabancı Dil (70)

Link:https://www.medipol.edu.tr/akademik/enstituler/sosyal-bilimler-enstitusu/yuksek-lisans-programlari/klinik-psikoloji-tezli/program-bilgileri#kayitKabul

 

 1. İstanbul Kent Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Tıp, Psikoloji ve PDR

Başvuru Şartları: BİLGİ YOK

Link:https://www.kent.edu.tr/klinik-psikoloji-001286

 

 1. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Psikoloji, PDR (Bilimsel Hazırlık Var)

Başvuru Şartları: ALES (60), Yabancı Dil (55)

Link:https://www.izu.edu.tr/akademik/enstituler/lisansustu-egitim-enstitusu/programlar/sosyal-bilimler/yuksek-lisans-tezli/klinik-psikoloji

 

 1. İstanbul Aydın Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Psikoloji ve PDR

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (55)

Link:https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/lisansustu-egitim-enstitusu/programlar/Pages/sosyal-programlar.aspx

 

 1. İbni Haldun Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Psikoloji, PDR, Tıp

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (55)

Link:https://sgs.ihu.edu.tr/klinik-psikoloji-tezli-yuksek-lisans/

 

 1. İstanbul Rumeli Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Psikoloji, PDR

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (İstenmiyor)

Link:https://sbe.rumeli.edu.tr/tr/bolumler/klinik-psikoloji-tezli-tezsiz-yuksek-lisans-programi

Link:https://sbe.asbu.edu.tr/tr/tezli-programlar/Klinik%20Psikolojisi%20Tezli%20Y%C3%BCksek%20Lisans%20Program%C4%B1%20(T%C3%BCrk%C3%A7e)

 1. Doğuş Üniversitesi

Kimler Başvurabilir: Tercihen Psikoloji Mezunları, Diğer Lisans Programları Bilimsel Hazırlığa Tabi

Başvuru Şartları: ALES (55), Yabancı Dil (55)

Link:https://lisansustu.dogus.edu.tr/programlar/yuksek-lisans-programlari/psikoloji/kayit-kabul-sartlari

 

 1. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Kimler Başvurabilir: PDR, Psikoloji ve Tıp Mezunları

             Başvuru Şartları: ALES (75), Yabancı Dil (75)

             Link: https://sbe.asbu.edu.tr/tr/tezliprogramlar/Klinik%20Psikolojisi%20Tezli%20Y%C3%BCksek%20Lisans%20Program%C4%B1%20(T%C3%BCrk%C3%A7e)

 

Bu gönderiyi paylaş

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X