Belediyelere Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı bilgilendirme yazımız

BELEDİYE PSİKOLOJİK DANIŞMAN

Belediyelere Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı bilgilendirme yazımız

Türkiye geneli Belediyelere Türk psikolojik Danışma Derneği Genel Merkezi olarak psikolojik Danışma ve rehberlik alanımızı, yetkinlik ve yeterliliklerimizi anlatan ayrıca Belediyelerle eğitim ,işbirliği psikolojik danışman personel çalıştırması yönünde açıklamalarımızı içeren resmi yazı gönderilmiştir.

Genel merkez olarak :

30 Büyükşehir
51 İl Belediyesi
519 Büyükşehir İlçe Belediyesi
400 İlçe Belediyesine yazımız hem kargo ile gönderilmiş, hem genel merkezimiz elektronik imzalı e*-posta yolu ile gönderilmiştir.

Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği genel merkezine işbirliği ,protokol ve yetkinliklerimizi içeren resmi yazışma yapılmış, yüz yüze temaslar devam edecektir.

 

BELEDİYELERİMİZE GÖNDERİLEN YAZI İÇERİĞİ;

 

                                                                                           TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ

 

 

 

Sayı: Türk PDR Der/65                                                                                                                                                                                                    ../../2020

Konu: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

 

                                                                                                                          ……………………..BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)  lisans programı mezunları meslek çatı sivil toplum örgütü olarak 1989 yılında kurulmuştur. Türkiye genelinde mezun ve öğrenci otuz bin üyemiz ve Türkiye geneli PDR lisans programı bulunan 72 üniversitede 800 akademisyen üyemiz bulunmaktadır.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programı halen ülkemizde psikolojik danışma yetkinliği üzerine eğitim alan tek ruh sağlığı lisans programıdır. Alan çalışanlarımız lisans eğitimlerinde aldıkları teorik ve uygulamalı derslerle psikolojik danışma hizmeti yetkinliğiyle mezun olmaktadır.

 

Mezunlarımız resmi gazetede yayınlanan mesleki yeterlilik tanımı kapsamında psikolojik danışman unvanı ile Adalet Bakanlığı’nda pedagog, Diyanet işleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sos. Hizmetler Bakanlığı ve özel sektörde uzmanlık yetkinlikleri dahilinde görev yapmaktadır. Ülkemizde yaşanan deprem, sel ve sınır operasyonlar da dahil olmak üzere psikolojik hizmetlerde psikososyal çalışmalarla devletimiz kurumları ile işbirliği yaparak bu alanlarda faal olarak görev almaktadır.

 

Bu vesile ile bakanlığınız bünyesinde personele ve halkımıza önleyici ve gelişimsel psikolojik hizmetler ve psikolojik destek sürecinde kamu yararına hizmet veren ruh sağlığı meslek çatı sivil toplum kuruluşu olarak, milletimiz menfaatine destek verme çalışmalarına katılmaya hazırız. Bu hususla yetkinliğimiz dahilinde, yetmiş bine varan uzmanımız, ülke geneli bütün üniversitelerimizdeki üye akademisyen altyapımız ile kurumunuzda  psikolojik danışma ve rehberlik mezunlarımızın yetkinlikleri dahilinde kadrolar ve hizmet birimleri oluşturmanızda kurumsal olarak müşavirlik ve çalışma yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz.

 

Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                                                                                                 Türk PDR Der Yönetim Kurulu adına

 

 

                                                                                                                                                                                                                 Mesut YILDIRIM

                                                                                                                                                                                                  Türk PDR Derneği Genel Sekreteri

 

BELEDİYE PSİKOLOJİK DANIŞMAN
belediyeler psikolojik danışman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu gönderiyi paylaş

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X