GENEL BAŞKANIMIZ OĞUZ ÖZAT

GENEL BAŞKAN OĞUZ ÖZAT
BİBLİYOGRAF

1971 Sivas Gürün Doğumlu evli iki çocuk sahibidir

MESLEKİ İŞ KADRO GEÇMİŞİ

1994 Milli Eğitim Bakanlığında Psikolojik Danışman ve rehberlik personeli olarak göreve başlamış

Anadolunun bir çok bölgesinde her okul ve kurum düzeyinde görev yapmıştır

2002 de ve 2004 te Eğitim Yöneticiliği sınavını kazanarak Kahramanmaraş ta 4 yıl Kurum yöneticiliği yapmış.

2006 Anadolu ve Fen liseleri personeli sınavı

2008 de Kamu personel Uzmanlık sınavını Pdr alanında kazanarak uzmanlık unvanını almıştır

2013-2015 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ”Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Gelişim psikolojisi ,Ölçme ve Değerlendirme” dersleri vermiştir.

2013-2019 arası Çeşitli Üniversite ve Özel Öğretim kurumları Meb Yaygın eğitim kursları kapsamında Kurumlarda KPSS eğitim bilimleri ve  Pdr alan kapsamında Pdr ve Psikoloji mezunlarına Bilişsel psikoloji, Psikoloji kuramları,Fizyolojik Psikoloji,Psikolojik Danışma ilke ve teknikleri eğitimleri vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı,Adalet bakanlığı,Aile bakanlığı Yönetici, personeli ve uzmanlarına, Sivil toplum kuruluşlarına ve halkımıza  Pedagoji,iletişim,psikoloji konferansları ve eğitimleri vermiştir.

Mesleki çalıştaylar ve kongrelerde panelist ve konuşmacı olarak katılım sağlamıştır

Halen Samsunda Uzman Psikolojik Danışman ve Rehberlik personeli olarak görevine devam etmektedir

EĞİTİMİ

İlk orta lise-Sivas/ Gürün

Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans 1994 -Ondokuz mayıs üniversitesi

Evlilik ve Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans-2015-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

MESLEKİ DONANIMLARI SERTİFİKALARI

MESLEKİ UZMANLIK EĞİTİMLERİ

MEB- Okul Psikolojik Danışma ve rehberlik Hizmetleri Etkinlik ve programcılığı formatörlüğü -2002

Sütçü imam ünv. -Kamu Yönetimi Uzmanlık Eğitimi- 2003

Sağlık bakanlığı- Erdep Ergen Değişim Projesi Formatörlüğü 2005

Meb -Akran Arabuluculuğu Formatörlüğü-2007

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE TERAPİ EĞİTİMLERİ

180 saat Bilişsel Davranışçı Terapi-2013

120 Saat cinsel terapi-2015

40 saat kısa süreli çözüm odaklı terapi -2015

40 saat Gestalt terapi-2007

30 saat İntihar eğilimleri ve travma eğitimi-2008

PSİKOLOJİK TEST EĞİTİM SERTİFİKALARI

MEB Wisc Zeka test uygulayıcılığı -1997

MEB stanford Binet yetenek testi uygulayıcı testörlüğü-1996

Tkt -Tyt Uygulayıcı eğitimi ve formatörlüğü-1997

MMPİ-2012

Psikolojik testler uygulayıcısı-2010

MESLEKİ DENEYİM

1000 saatin üzerinde öğrenci ve yetişkin bireysel Psikolojik Danışma tecrübesi

150 saat Grup psikolojik danışma, aile danışması

Wisc-r -1000 test uygulama tecrübesi

Stanford Binet yetenek testi 50 test uygulama

Tkt -Tyt uygulamaları

32   Sertifika Meb, Aile sosyal, Sağlık Bakanlığı ve özel kurumlardan alınmış Mesleki(Pedagojik, Psikolojik) uygulayıcı sertifikası

AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

”Anne baba tutumlarının lise öğrencilerine akademik  etkisi”Yüksek lisans bitirme konusu 2015

”Çocuk ve kadın suçlarında Psikolojik danışman rol ve yaklaşımları”

Meb arge ”Kahramanmaraş pazarcık ilçesi ”Öğrenci başarısızlığında anne baba, sosyoekonomik düzey ilişkisinin incelenmesi” 2003

MEB arge ”Samsun asarcık ilçesi Öğrenci demografisi ile okul problemleri üzerine ilişkisi” 2008

Mesleki dergi ve medyada Sendikal ve mesleki yazılar

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

2019- Halen Türk Pdr der Genel Başkanlığı

2015-2019 Türk pdr der Samsun Şube başkanlığı

2011-2015 Türkav Samsun şube yönetim kurulu üyeliği

1995-1997 Türk eğitim sen Ardahan Şube Başkanlığı

1995 Türk pdr der Ardahan il temsilciliği

1999-2001 Türk eğitim Sendikası Kahramanmaraş 2 nolu şube Kurucu başkanlığı

Kızılay, tema vakfı üyeliği