Genel Başkanımız Uzm. Psk. Dan. Oğuz ÖZAT

Uzm. Psk. Dan. Oğuz ÖZAT

1971 Sivas Gürün Doğumlu evli iki çocuk sahibidir

MESLEKİ İŞ KADRO GEÇMİŞİ

 • 1994 Milli Eğitim Bakanlığında Psikolojik Danışman ve rehberlik personeli olarak göreve başlamış
 • Anadolunun bir çok bölgesinde her okul ve kurum düzeyinde görev yapmıştır
 • 2002 de ve 2004 te Eğitim Yöneticiliği sınavını kazanarak Kahramanmaraş ta 4 yıl Kurum yöneticiliği yapmış.
 • 2006 Anadolu ve Fen liseleri personeli sınavı
 • 2008 de Kamu personel Uzmanlık sınavını Pdr alanında kazanarak uzmanlık unvanını almıştır
 • 2013-2015 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ”Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Gelişim psikolojisi ,Ölçme ve Değerlendirme” dersleri vermiştir.
 • 2013-2019 arası Çeşitli Üniversite ve Özel Öğretim kurumları Meb Yaygın eğitim kursları kapsamında Kurumlarda KPSS eğitim bilimleri ve  Pdr alan kapsamında Pdr ve Psikoloji mezunlarına Bilişsel psikoloji, Psikoloji kuramları,Fizyolojik Psikoloji,Psikolojik Danışma ilke ve teknikleri eğitimleri vermiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı,Adalet bakanlığı,Aile bakanlığı Yönetici, personeli ve uzmanlarına, Sivil toplum kuruluşlarına ve halkımıza  Pedagoji,iletişim,psikoloji konferansları ve eğitimleri vermiştir.
 • Mesleki çalıştaylar ve kongrelerde panelist ve konuşmacı olarak katılım sağlamıştır
 • Halen Samsunda Uzman Psikolojik Danışman ve Rehberlik personeli olarak görevine devam etmektedir

EĞİTİMİ

 • İlk orta lise-Sivas/ Gürün
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans 1994 -Ondokuz mayıs üniversitesi
 • Evlilik ve Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans-2015-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

MESLEKİ DONANIMLARI SERTİFİKALARI

MESLEKİ UZMANLIK EĞİTİMLERİ

 • MEB- Okul Psikolojik Danışma ve rehberlik Hizmetleri Etkinlik ve programcılığı formatörlüğü -2002
 • Sütçü imam ünv. -Kamu Yönetimi Uzmanlık Eğitimi- 2003
 • Sağlık bakanlığı- Erdep Ergen Değişim Projesi Formatörlüğü 2005
 • Meb -Akran Arabuluculuğu Formatörlüğü-2007

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE TERAPİ EĞİTİMLERİ

 • 180 saat Bilişsel Davranışçı Terapi-2013
 • 120 Saat cinsel terapi-2015
 • 40 saat kısa süreli çözüm odaklı terapi -2015
 • 40 saat Gestalt terapi-2007
 • 30 saat İntihar eğilimleri ve travma eğitimi-2008

PSİKOLOJİK TEST EĞİTİM SERTİFİKALARI

 • MEB Wisc Zeka test uygulayıcılığı -1997
 • MEB stanford Binet yetenek testi uygulayıcı testörlüğü-1996
 • Tkt -Tyt Uygulayıcı eğitimi ve formatörlüğü-1997
 • MMPİ-2012
 • Psikolojik testler uygulayıcısı-2010

MESLEKİ DENEYİM

 • 1000 saatin üzerinde öğrenci ve yetişkin bireysel Psikolojik Danışma tecrübesi
 • 150 saat Grup psikolojik danışma, aile danışması
 • Wisc-r -1000 test uygulama tecrübesi
 • Stanford Binet yetenek testi 50 test uygulama
 • Tkt -Tyt uygulamaları
 • 32   Sertifika Meb, Aile sosyal, Sağlık Bakanlığı ve özel kurumlardan alınmış Mesleki(Pedagojik, Psikolojik) uygulayıcı sertifikası

AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

 • ”Anne baba tutumlarının lise öğrencilerine akademik  etkisi”Yüksek lisans bitirme konusu 2015
 • ”Çocuk ve kadın suçlarında Psikolojik danışman rol ve yaklaşımları”
 • Meb arge ”Kahramanmaraş pazarcık ilçesi ”Öğrenci başarısızlığında anne baba, sosyoekonomik düzey ilişkisinin incelenmesi” 2003
 • MEB arge ”Samsun asarcık ilçesi Öğrenci demografisi ile okul problemleri üzerine ilişkisi” 2008
 • Mesleki dergi ve medyada Sendikal ve mesleki yazılar

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

 • 2019- Halen Türk Pdr der Genel Başkanlığı
 • 2015-2019 Türk pdr der Samsun Şube başkanlığı
 • 2011-2015 Türkav Samsun şube yönetim kurulu üyeliği
 • 1995-1997 Türk eğitim sen Ardahan Şube Başkanlığı
 • 1995 Türk pdr der Ardahan il temsilciliği
 • 1999-2001 Türk eğitim Sendikası Kahramanmaraş 2 nolu şube Kurucu başkanlığı
 • Kızılay, tema vakfı üyeliği
Uzm. Psk. Dan. Oğuz ÖZAT
X