Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Etik Kurulu 

Asil:
Prof. Dr. Gürhan Can
Prof. Dr. Ramazan Arı
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
Prof.Dr. Ayşe Rezan Çeçen Eroğul
Prof. Dr. Alim Kaya

 

Yedek:
Doç. Dr. Yasemin Yavuzer
Doç.Dr. Zeynep Karataş
Dr. Davut Aydın