Kırşehir İl Temsilciliği

Adres:
Ahi Evran Üniversitesi
Telefon:
5327639558
E-posta:
baltacionder@gmail.com

Kırşehir İl Temsilciliği

İletişim Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi Önder Baltacı
Tel:
5327639558

Mail: baltacionder@gmail.com
Kurum: Ahi Evran Üniversitesi

Yönetim Kurulu

Başkan- Dr. Öğr. Üyesi Önder Baltacı

Genel Sekreter-Uzm.Psik.Dan. Ural ESEN

Eğitim Sekreteri-Psik.Dan. Yunus DEMİR

Örgütlenme Sekreteri-Psik.Dan. Ebru ERBAŞ

Basın Yayın Sekreteri-Psik.Dan. Yasemin SEYFİ