Hakkımızda

Türk PDR Derneği

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amaçlarına yönelik olarak 03.07.1989 tarihinde 06–35–038 kodlu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) adı ile bir dernek kurulmuştur.

Derneğin kurucu üyeleri olarak Prof. Dr. Ethem Özgüven, Prof. Dr. Yadigar Kılıççı, Doç. Dr. Nilüfer Voltan-Acar, Doç. Dr. Oya G. Ersever, Dr. Mesut Baş, Araş. Gör. Fidan Korkut, Araş. Gör. İbrahim Yıldırım ve Araş. Gör. Tuncay Ergene görev almışlardır. 30.09.1989 tarihinde yapılan I. Olağan Genel Kurul’da Dernek Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Ethem Özgüven, Prof. Dr. Feriha Baymur, Prof. Dr. Yadigar Kılıççı, Araş. Gör. İbrahim Yıldırım, Araş. Gör. Tuncay Ergene; Denetleme Kurulu üyeliklerine de Doç. Dr. Nilüfer Voltan-Acar, Gürcan Topçu ve Neşe Doğan seçilmişlerdir.

PDR Derneği, 1998 yılında Bakanlar Kurulunun 13.07.1998 tarih ve 98/11476 sayılı kararı ile isminin başına “Türk” sözcüğünü ekleyerek ulusal bir dernek kimliği kazanmıştır.

Türk PDR Derneğinin Amaçları

PDR Derneği tüzüğüne göre, derneğin amacına ulaşması için aşağıdaki faaliyetlerde bulunması kararlaştırılmıştır (Madde 5):

 • Mesleki ve bilimsel toplantılar düzenler.
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik mesleğini saygın ve halkın doğrudan doğruya yararlanacağı pratik bir bilim dalı haline getirmek, üyelerine Psikolojik Danışma ve Rehberlik bilim ve mesleğindeki yeni gelişmeleri tanıtmak için konferanslar, açık oturumlar vb. düzenler, yayınlarda bulunur.
 • Üyelerin mesleki sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olur.
 • Üyelerini Psikolojik Danışma ve Rehberliğin çeşitli alanlarında araştırmalara teşvik eder, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesine yardımcı olur.
 • Psikolojik Danışma ve Rehberliğin meslek olarak gelişmesi için her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslar yapar.
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik personelinin eğitilmesi için çalışma koşullarının, bağlı oldukları yetki ve sorumlulukların saptanması ve tanıtılması için mesleğin ahlak kurallarına uygun çalışmasını denetlemek için çalışmalar yapar.
 • Öğrencilerin çağdaş düzeyde yetişmelerini sağlamak için başarı veya üstün başarı gösteren öğrenci ve dernek üyelerini ödüllendirir.
 • İlgili Türk ve yabancı bilim, eğitim ve araştırmacı kişi ve kurumlarla işbirliği yapar.
 • Uygulamalı çalışmaları gerçekleştirmek için alan çalışmaları yapar, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri açar.
 • Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi, sempozyum vb. düzenler veya başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılır.

Dernek Merkezi ve Şubeleri

Türk PDR-DER 1989 yılında Ankara’da kurulup faaliyetlere başladıktan ancak 10 yıl sonra bir mülkiyete (daire) sahip olmuştur. Dernek çalışmalarının yönetildiği bu merkez, maddi ve manevi desteklerinden dolayı, yönetim kurulunun 10.03.2000 tarih ve 6 nolu kararı ile “Prof. Dr. Feriha BAYMUR Evi” adıyla hizmete girmiştir.

Türk PDR-DER’in ilk şubesi 2000 yılında İstanbul’da açılmıştır. Ankara’daki genel merkeze bağlı 81 il temsilciliği ve 13.000 asli, 10.000 fahri üyesi ile faaliyet gösteren mesleki bir dernek olarak PDR alanının savunuculuğunu yapmaktadır. Derneğin ayrıca PDR programı olan tüm üniversitelerde, Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi (PDOK) temsilcilikleri bulunmaktadır.

Türk PDR Derneği'nin Faaliyetleri

Türk PDR- DER kurulduğu 1989 yılından günümüze dek geçen 29 yıl boyunca, tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda PDR alanının bir bilim dalı ve uygulama alanı olarak gelişmesi, alanda çalışanların eğitim ve çalışma standartlarının yükseltilmesi, Türkiye’de PDR’nin profesyonel bir meslek olarak kabul edilmesi konusunda çeşitli faaliyetler sürdürmüştür. Bu bölümde Türk PDR-DER’in çalışmaları aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yer alacaktır:

 • Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Toplantılar
 • Ulusal PDR Öğrencileri Kogreleri
 • Yayınlar (Dergiler, Kitaplar)
 • Etik İlkeler Oluşturma
 • Meslek Odası Çalışmaları
 • Unvan Sorunu ile İlgili Çalışmalar
 • PDR Alanında Çalışanların Özlük Hakları ve Çalışma
 • İstihdam Alanlarını Koruma ve Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar
 • Çalışanların Niteliğini Yükseltme Amacına Dönük Çalışmalar
 • Lisans Programlarının Adı ve Anabilim Dalı İsim Değişikliği İle İlgili Çalışmalar
 • Lisans Programlarına Girişte Kullanılan Puan Türünün Değiştirilmesi
 • Kamuoyunu Aydınlatma ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Ulusal ve Uluslararası Mesleki Örgütler ve Kurumlarla İlişkiler

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X