Rehberlik Branşına Formasyon Açılması Hukuki Değildir.

Rehberlik Branşına Formasyon Açılması Hukuki Değildir.

Bilindiği gibi 2020 yılında formasyon sistemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değiştirilmek üzere durdurulmuştu.

Talim Terbiye Kurulunun 2766 sayılı, Tebligler dergisinde yayınlanan 27/08/2021 tarih ve 28 nolu kararı ‘’Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar’’ başlıklı ‘’Madde 12 – (1) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir’’ branş bazında ihtiyaç dahilinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel müdürlüğü teklifi ile Talim Terbiye Kurulunca belirleneceği açıkça ifade edilmiştir.

Ancak Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında aldığı 27/09/2021 tarihli yayınladığı ‘’Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasları’’

MADDE 5, (2) ‘’Programa başvuran adaylar, program açılan alanlar itibarıyla ilgili üniversitenin fiziki imkanları, insan kaynağı, ildeki okulların kapasitesi ile bu okullarda görev yapan öğretmenlerin alanları göz önünde bulundurularak üniversite senatolarınca belirlenen kontenjanlar ve kriterler çerçevesinde açılan programlara yerleştirilir.’’ Maddesinde kontenjan kriterleri içerisinde TTK, kararları doğrultusunda olması gereken ihtiyaç vurgusu bulunmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu kararları ile YÖK formasyon esasları uyuşmadığı gibi Talim Terbiye kurulu kararına aykırılık görülmektedir.

Rehberlik branşına atanmak için 2021 yılı KPSS de 21.000 mezun başvurmuştur, atama ise sadece 804 tür. 20 bin Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunu ile geçmişte formasyon almış psikoloji mezunu atama beklediği gibi özel öğretim ve eğitim kurumlarında iş bulamamaktadır. Halen her yıl 5600 yeni mezun vermektedir. Rehberlik branşında Milli Eğitim Bakanlığı kamu ve özel okulları için ihtiyaç olmadığı açıktır.

YÖK ün ihtiyaç olmayan Rehberlik branşına formasyon kontenjanı vermesi Talim Terbiye kurulu kararlarına göre mümkün değildir. Bunun yanında 21,000 atama bekleyen mezun ve 24000 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans öğrencilerinin diploma ve mezun hakları göz ardı edilecektir.

Halen Rehberlik branşına dönük formasyonun eğitim içeriği ve mezun yığılması nedeniyle açtığımız Danıştay davası devam etmektedir.

Belirttiğimiz hususlar dahilinde branş kontenjanlarının, Talim Terbiye Kurulu kararları doğrultusunda ihtiyaca dönük yapılması, farklı uygulama yapılması halinde Atama bekleyen mezunlarımızın mağduriyetinin göz önünde bulundurulması,YÖK ün branş kontenjanını kararlara uygun şekilde belirlemesi için MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanlıklarına yazı yazdık.

Ayrıca Genel Başkanımız Oğuz ÖZAT Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Cevdet Vural ı ziyaret etmiş ve Yüksek Öğrenim Kurumu ile görüşülerek çekincelerimiz ifade edilmiştir:

Konu Milli Eğitim Bakanlığına atanma yanında özel okul ve kurumlarda çalışma alanlarımızın ve kadrolarımızın korunması en önemlisi ise Meslek alanı ve profesyonel uzmanlık yetkinliğimizin korunmasıdır. Alanımız yıllardır Rehberlik Kursları , Alan dışı atamalarla mezun hakları ellerinden alınmış, eğitimli olmayanların çalışma sahası olmuştur.

Yayımlanan formasyon eğitimi içeriğinde ise Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren tek ders dahi bulunmamaktadır

Söz konusu formasyon özel okullara ucuz işçi taşeronluğundan başka bir işe yaramaktadır.

Türk psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak, 24 bin Psikolojik Danışma ve rehberlik Lisans öğrencimiz ve atama bekleyen 19000 mezunumuzun diploma hakları konusunu en önemli mücadele alanı görüyor.

Hukuki, kamuoyu ve meslektaşlarımızda gelen kamuoyu gücümüzle her türlü yasal mücadele gücümüzü kullanacağımızı ifade ediyoruz.

Halen Rehberlik branşı formasyonunun kaldırılması için 2019 yılında tarafımızdan açılan Danıştay davası devam etmektedir

Türk pdr der, maalesef yıllardır formasyon ile alanımıza farklı mezunların alınması yanlışlığının ortadan kaldırılması konusunda yüksek hassasiyete sahiptir.

 

Ek: Formasyon Rehberlik kontenjanları itiraz dosyası

Bu gönderiyi paylaş

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X