Türkiye Geneli Özel Okul,kurumlara Psikolojik Danışman Çalıştırma Mektubu

Türkiye Geneli Özel Okul,kurumlara Psikolojik Danışman Çalıştırma Mektubu

Türk Pdr der Genel Merkezi olarak Özel okullar, özel kurs merkezleri, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin Psikolojik Danışman çalıştırmaları noktasında yasal prosedürü açıklayan, aynı zamanda kendilerine talepleri halinde uzman psikolojik danışma ve rehberlik mezunu uzman personel sağlama,İşveren okullarla , üyemiz psikolojik danışmanları buluşturma teminatı olan yazımızı Türkiye genelinde 10 bin e yakın kuruma Genel merkezimiz ve şubelerimiz aracılığıyla e-posta yoluyla gönderilmiştir.
Mevcut durumda İş arayan uzman psikolojik Danışman üyelerimizin iş aramasına destek olmak, işe girmelerinde referans olmak,

özel okullarımızın da yetkin uzman psikolojik danışman personel ihtiyacına destek olmak okulların bu yönde ihtiyacını karşılamak, ihtilaflı durumlarda arabuluculuk yapmayı planladığımız çalişmamızda;

Ülke geneli 68 Şube ve temsilciliğimiz kendi İllerinde bulunan tüm özel okulları ve rehabilitasyon merkezleri, iletişim adreslerini belirleyerek 30 ekim 2020 tarihine kadar Genel merkezimizce hazırlanan yazıyı gönderecekler. Bölgelerinde iş arayan psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunu iş arayan arkadaşlarla iletişim kurarak iş-işveren buluşma çalışması yapacaklardır. Şubelerimiz referans oldukları uzmanlarımızın aynı zamanda kefilleri olacaktır. Şubelerimizden uzman personel talebi ile psikolojik danışman çalıştırmaya başlayan ilgili okullara pozitif ayırım yapılacak tanıtımı, yapacağı etkinlik, konferans ve çalışmaları desteklenecektir.

Psikolojik Danışman talep eden okullar ve iş arayan uzman arkadaşlarımız https://pdr.org.tr/iletisim/ bağlantıdan derneğimize ulaşabilirler.

YAZI METNİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ

Sayı: Türk PDR Der/86                                                                                                      Tarih: 21.09.2020

Konu: Rehberlik Personeli İstihdamı    

       

Sayın Kurum Yetkili,

Eğitim tüm paydaşlarıyla ciddi bir uzmanlık işidir. Eğitimin ana unsurlarından öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal, bilişsel hazır oluş durumları, problem çözme ve iletişim becerileri, gelişim dönemlerine uygun rol ve kimlik geliştirmeleri, okula ve yaşama uyum sağlamaları, psikolojik sağlamlık ve iyi oluş hallerinin artırılması, stres ve kaygı durumlarını yönetme becerilerinin geliştirilmesi vb durumlar için ülkemizde bu alanda eğitim almış tek lisans programı olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu Psikolojik Danışmanlar tarafından yürütülmelidir.

  Özel okullar ve kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun ‘’Öğretmenlik alan atamalarına kaynaklık eden 9 nolu kararında’’ açıkça belirtildiği gibi Okul Rehberlik hizmetleri kapsamında okullarınızda Rehber öğretmen/Psikolojik Danışman olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans mezunu çalıştırmak zorunluluğu vardır ve okul kuruluş ve çalışma temel personeli olarak Özel Öğretim Yönetmeliği ile yasal hükümdür. Okulunuzda ilgili yönetmeliğe göre Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman zorunlu personeli olmasa dahi ‘’Okul Rehberlik ve psikolojik Danışma hizmetlerini’’ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliği ve TTK 9 nolu kararı hükmünce başka lisans  mezunlarının yasal olarak  yürütmesi mümkün değildir.

Hal böyleyken bazı özel kurumlara Talim Terbiye Kurulu kararına rağmen PDR mezunu olmayan ya da 2017 yılı sonuna kadar verilmiş olan sertifikaya sahip olmayan formasyon almış hatta formasyonu dahi olmayan farklı alan mezunlarını Rehberlik kadrosunda istihdam ettiklerine dair meslektaşlarımız ve velilerden tarafımıza çok fazla ihbarda bulunulmaktadır.

 Bu durum yasal değildir ve aynı zamanda veli ve öğrenci istismarıdır. Yasal  hükümlere aykırı olarak çalışma şartları taşımayan kişileri çalıştırdığı  tespit edilen kurumlar ve kişiler Sivil Toplum Kuruluşu tüzel kişiliği adına Türk psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak Milli Eğitim Bakanlığına ihbar niteliğinde bildirilerek takibi yapılacaktır.

 Halen özel ve kamu okullarında ‘’Okul psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerine’’ yeterli sayıda Psikolojik Danışma ve rehberlik mezunu iş arayan uzmanlarımız vardır (6000 mezun) mezun sayısı da belirttiğimiz üzere kamu ve özel sektörün ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

TEKLİFİMİZ

  • Türk PDR Derneği olarak 27 şubemiz, 40 İl Temsilciliğimiz ile ülkemizin tamamına yakınında özel sektörün ihtiyaç duyduğu PDR mezunu Rehberlik personelinin karşılanmasına ilişkin her türlü iş birliğine hazırız. Personel temininde aracılık yapmak sağlamak için bizimle işbirliği yapabilir talepte bulunabilirsiniz.
  • Kurumlarınızda istihdam edilen meslektaşlarımızın etkin PDR hizmetleri sunması noktasında mesleki gelişimleri içinde gerek akademisyen desteği gerekse eğitim desteği sunarız.
  • Aynı zamanda kurumunuzun hizmet sunduğu veli ve öğrenci grubuna verdiği önemi gösteren liyakatli personel istihdamı özel eğitim-öğretim sektöründe sizi farklı kılacak ve tercih edilme nedenlerinden olacaktır.
  • Kurumunuz Bölgemiz ve ülke genelinde tanıtılacak,öğrenci kişilik hizmetleri ve Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetini alanında uzman Psikolojik Danışma ve rehberlik mezunları tarafından yürütüldüğü için pozitif ayırım yapılarak. Kurumunuza derneğimizce proje, konferans ve çalışmalarınızda akademisyen saha uzmanı talepleriniz öncelikle sağlanacaktır.
  • Genel merkez yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda kurumlarında PDR mezunu Rehberlik personeli istihdam eden kurum ve kuruluşlara Türk PDR Derneği olarak her yıl yenilenmek şartıyla pedagojik referans olduğumuzu gösteren ve sektörde kurumunuzu ayrıcalıklı kılacak, veli ve öğrenciler tarafından tercih edilmenize olumlu katkı sunacak bir sertifika verilecektir. Medyada paylaşılacaktır.

Bu yönde iş birliği için Türk pdr der Genel merkezimiz ile 64 il düzeyi ve 300 ilçe şube ve temsilciliklerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Yeni eğitim-öğretim yılının h ayırlı olması temennisiyle sağlık ve esenlikler dilerim.

                                                                                                                                                                                     Oğuz ÖZAT

Türk PDR Derneği Genel Başkanı

İletişim

www.pdr.org.tr

Tel:

Eposta

özel okullarda psikolojik danışman

Bu gönderiyi paylaş

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X