30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü

30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ
“30 EYLÜL ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR GÜNÜ”
Ülkemizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinin 70 yılı aşkın bir
geçmişi bulunmaktadır. 1950’li yıllarda kavram olarak Türk Eğitim Sistemine giren PDR
hizmetleri, günümüzde Eğitim, Adalet, Sağlık, Endüstri ve birçok alanda çalışma alanı olup
bu alan günümüzde giderek artmaktadır.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak, Psikolojik
Danışma ve Rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, Psikolojik
Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden
gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amaçlarına
yönelik olarak 03.07.1989 tarihinde 06–35–038 kodlu Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Derneği (PDR-DER) kurulmuştur.
Derneğin kurucu üyeleri olarak Prof. Dr. İbrahim Ethem ÖZGÜVEN, Prof. Dr.
Yadigâr KILIÇÇI, Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN-ACAR, Doç. Dr. Oya Gülendam ERSEVER,
Dr. Mesut BAŞ, Araş. Gör. Fidan KORKUT, Araş. Gör. İbrahim YILDIRIM ve Araş. Gör.
Tuncay ERGENE görev almışlardır. 30.09.1989 tarihinde yapılan I. Olağan Genel Kurul’da
Dernek Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Ethem ÖZGÜVEN, Prof. Dr. Feriha
BAYMUR, Prof. Dr. Yadigâr KILIÇÇI, Araş. Gör. İbrahim YILDIRIM, Araş. Gör. Tuncay
ERGENE; Denetleme Kurulu üyeliklerine de Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN-Acar, Gürcan
TOPÇU ve Neşe DOĞAN seçilmişlerdir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 1998
yılında Bakanlar Kurulunun 13.07.1998 tarih ve 98/11476 sayılı kararı ile isminin
başına “Türk” sözcüğünü ekleyerek ulusal bir dernek kimliği kazanmıştır.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği kurulduktan sonra fiili olarak
30.09.1989 tarihinde yönetim ve denetleme üyelerini seçerek çalışmaya başlamıştır. Bu
tarihin psikolojik danışma ve rehberlik alanı için önemi büyüktür. “Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü” belirlenmesi gündeme gelince konu PDR Anabilim Başkanlarına, derneğimiz şube başkanı ve temsilcilerine, dernek komisyonlarımıza açılmış alternatif gün önerileri ortaya konmuştur. Önerilen tekliflerden 30 Eylül tarihi üzerinde büyük bir oranda olumlu geri dönüşler olması üzerine konu genel merkez gündemine alınmış bu kapsamda Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu 01/09/2020 tarih ve
23 numaralı kararıyla ilk genel kurulumuzun (30 Eylül 1989) gerçekleştirildiği tarih dikkate
alınarak her yıl “30 Eylül” tarihinde “Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü” olarak
belirlenmiş ve karara bağlanmıştır. Aynı zamanda her yıl Eylül ayının son haftası “Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Haftası” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X