CHP MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU’NU PDR ADINA KINIYOR VE ÖZÜR BEKLİYORUZ

CHP MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU’NU PDR ADINA KINIYOR VE ÖZÜR BEKLİYORUZ

BASIN AÇIKLAMASI

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU’NU PDR YETKİNLİĞİ VE PEDAGOJİ İLE İLGİLİ BİLGİ EKSİKLİĞİ İÇEREN İFADELERİ İÇİN KINIYOR VE ÖZÜR BEKLİYORUZ

 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına sunduğu 7 maddelik soru önergesinde, özellikle 3. maddede:

‘’Bahse konu istihdam ile ilgili Çocuk Gelişimi Uzmanlarının tam eğitimi mevcutken Türkiye’de 1982 yılında çıkarılan bir yasa kapsamında “Pedagoji” bölümlerinin kapatılmasına ve günümüzde PDR bölümünden mezun olunduktan sonra bazı eğitimler alınarak kazanılan bir unvan olan pedagogların tercih edilmesinin gerekçesi nedir?’’

İfadeleri ile pedagojinin tam eğitimi olduğu, PDR bölüm mezunlarının yetkin olmadığına dair ifadeleri esef vericidir, büyük ölçüde hatalıdır. Çocuk gelişimi mezunlarının asıl görevlerinin, lisans ders program içeriklerinin, pedagojinin yahut PDR ve lisans dersleri yetkinliklerinin ne olduğu bilinmeden kullanıldığı bariz olan bu ifadeler ile bir meslek grubu izansızca hedef alınmıştır. Sayın vekilin pedagojinin ne olduğu yahut çocuk gelişimcinin kim olduğu konusunda ciddi bir bilgi eksikliği olduğu açıktır ve PDR lisans mezunlarının yetkinliklerine bu bilgisizliğin vermiş olduğu cesaretle saldırıda bulunulmuştur.

PDR lisans programı ders içerikleri psikoloji Bölümü ile %80 benzer olduğu 2017 tarihli YÖK görüşüdür. Bunun yanı sıra Türkiye’de psikososyal müdahale konusunda en yetkin organize ve eğitimli meslek grubu PDR’dir. Ülkemizde Psikolojik Danışma yetkinliğinde eğitim alan tek lisans programı PDR’dir ( 63 kredi saat) ve yine ülkemizde pedagoji derslerini en üst düzeyde alan lisans programı da PDR’dir (47 Kredi saat). PDR alanının bağlı olduğu bölüm Eğitim Bilimleri yani pedagojidir.

Çocuk Gelişimi Mezunları, ruh sağlığı meslek grubu olarak ülkemiz için bir değerdir ve oldukça önemlidir. Kadrolarının olması, atamalarının yapılması büyük önem arz etmektedir ancak bunların yetkinliğine uygun olarak ve başka meslek gruplarının kadrolarını taciz etmeden yapılması gerekmektedir.

Sayın Sezgin Tanrıkulu’nun vermiş olduğu soru önergesinde Bir meslek grubuna dönük haksız kadro gasp etmeye ve PDR yetkinliğine yönelik amacını aşan, Cumhuriyet Halk Partisine ve mensubu milletvekiline yakışmayan bilgisizliğin sonucu olan bu ifadeleri kınıyor; 80 bin PDR mezunu ve öğrencisi ile birlikte Psikolojik Danışmanların meslek çatı sivil toplum örgütü olarak Cumhuriyet Halk Partisinden özür bekliyoruz.

 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 

Pedagoji terimi genel olarak eğitim bilimi anlamında kullanılır. Pedagog, çocuk eğitim ve terbiyesi ile uğraşan bilim insanıdır. Pedagoglar, toplum tarafından kabul gören normlar doğrultusunda çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini inceler; bu gelişim alanlarında meydana gelen sapmaların düzeltilmesinde rol alırlar. Pedagog, genel olarak çocuklarla çalışır. Çocukların psiko-sosyal gelişim süreçlerini, eğitimini izler; normal gelişim göstermeyen ve özel eğitim gerektiren çocuklar için diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde özel eğitim programları uygular. Pedagog çocuk eğitimcisidir; çocuk gelişim uzmanı, çocuk psikoloğu, çocuk psikolojisi uzmanı değildir.

Pedagog, Pedagoji, Pedagojik formasyon kavramları bütün olarak eğitim bilimidir. Pedagojik formasyonu Eğitim Bilimleri bölüm akademisyenleri sunar. Dünyanın her yerinde akademik kaynak Eğitim Bilimleridir; çocuk gelişimi hiç bir zaman pedagoji alanı içerisinde değerlendirilmez.

Görev tanımına baktığımızda Pedagog, sadece çocuk eğitimi ile ilgili hizmet sunmaz; sosyal çalışmacı olarak görev yaptığı çalışma ekibi içerisinde yer alan psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ile birlikte boşanma, velayet, şahsi ilişki, velayetin nezi, evlat edinme, velayetin değiştirilmesi, şahsi ilişkinin kesilmesi/kurulması, vasi tayini, ailenin korunması vs. yetkinliği ile çalışır rapor sunar.

Pedagoji lisans programları YÖK tarafından 1982 yılında kaldırılmış ve eğitimle, psikolojiyi bünyesinde barındıran tek lisans programı olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) ile birleştirilmiştir, tüm dersleri PDR’ de vardır.

İlgili tarihte pedagoji bölümünü kazanan öğrenciler program kapatıldığından dolayı YÖK görüşü doğrultusunda PDR lisans programlarına yönlendirilmişler ve kayıtları buraya yapılmıştır. Bilgi için YÖK’e görüş talebinde bulunulabilir.

Adalet Bakanlığı uzun yıllar boyunca bu kadrolarda (pedagog) eğitim fakültesi öğretmenlik mezunlarını istihdam etmiştir ancak zaman içerisinde personelden yeterli verim alınamaması üzerine YÖK görüşü doğrultusunda 1993 yılından itibaren eğitim ve psikolojiyi bünyesinde bulunduran tek lisans programı olan PDR/Eğitimde Psikolojik hizmetler bölümünden mezun olma şartı getirilmiştir. Ancak uzun yıllar ilgili lisans programının yeteri sayıda mezun vermediği için eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin alımına devam edilmiş 2006 yılından itibaren ise sadece PDR/Eğitimde psikolojik Hizmetler lisans programı mezunları istihdam edilmeye başlanmıştır.

Türkiye’de 2547 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1982 yılından sonra YÖK’e bağlı üniversitelerde pedagoji bölümleri kapatılmıştır. Adlî sistemdeki pedagog ihtiyacı, çeşitli öğretmenlik bölümü mezunlarından, eğitim programcılığı ve öğretimi bölümü mezunlarından ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunlarından sağlanmaktadır. 4787 Sayılı “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun”da doğrudan pedagogun görevlerinin ne olduğuna dair bir bilgi verilmemiştir. Aile mahkemelerinde görev yapan pedagogun görevlerini şöyle sıralamak mümkündür:

(1) Çocuğu mahkeme sürecine hazırlamak,

(2) Çocuğun dava süresince ruhsal durumunu belirlemek,

(3) Çocuğun dava ve sonrasında sağlıklı kişilik yapısında kalmasını sağlamak,

(4) Çocuğun bedensel, ruhsal ve akli yönde bir güçlüğü varsa, özel eğitim programları uygulamak veya ilgili kurumlara havale etmek,

(5) Aile mahkemesinin amacına uygun nitelikte araştırma ve inceleme yapmak,

(6) Aile mahkemesi bünyesindeki diğer uzmanlarla psiko-sosyal gelişim programları hazırlamak.

Adalet Bakanlığı’nın pedagog ihtiyacı 2006 öncesindeki açıktan atamalarda çeşitli öğretmenlik bölümü mezunlarından da karşılanmıştır. 2006 yılından sonra ise sadece “eğitim programcılığı ve öğretimi bölümü” mezunlarından ve “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü” mezunlarından karşılanmaktadır.

Ülkemizde sadece Adalet Bakanlığı bünyesinde kadrosu bulunan pedagog alımlarında yeterlilik olarak PDR/Eğitimde psikolojik hizmetler diploması tek şarttır. Diplomaya ek olarak herhangi bir ek belge talep edilmemektedir. Sayın milletvekilimizin açıklamasında belirttiği “PDR mezunlarının aldıkları ek eğitimlerle” savı gerçeklikten uzaktır, böyle bir durum söz konusu değildir.

Neden psikolojik danışman değil pedagog?

Her bakanlık kadro ihdasında içeriği ve özelliğine göre isim oluşturabilir veya var olanı kullanabilir. Adalet Bakanlığı pedagog ünvanını uygun görmüştür. İlgili kadronun (Pedagog) lisans programı yok diye kadro adı olmaz savı gerçekçi ve bilimsel değildir; kaymakamlık, hakimlik, savcılık, avukatlık gibi mesleklerin de lisans programı yoktur ama meslek adı vardır ve bu mesleklerin yeterlilikleri doğrultusunda hangi lisans programlarından mezun olacakları açıkça belirtilmiştir.

Adalet Bakanlığının pedagoji görüşleri nettir, kadro alımında liyakat ve yetkinliğe önem veren; akademiden, literatürden görüş alan bir Bakanlıktır. PDR mesleğinin çatı sivil toplum kuruluşu olarak, meslektaşlarımızın çalıştığı tüm kurumlarla ve doğal olarak Adalet Bakanlığı ile de sürekli irtibat halindeyiz, hatta Bakanlığın Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile de bir projemiz hazırlık aşamasında devam etmektedir. Bu vesileyle görüşlerine başvurduğumuz yetkililer PDR mezunlarının pedagog yetkinliğinden son derece memnunlar.

Sonuç olarak pedagog kadrosuna atanma diploma şartı PDR’dir. Mezuniyet yetkinliğimize dönük kamu kadromuzu kimseyle paylaşma veya başka bir alanın bu kadrolara eklenerek meslektaşlarımızın hakkı olan kadroları daraltmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Pedagog unvanı PDR kariyer alanıdır.

Sayın vekilin, halk için hak arama mücadelesinde bir mesleğin sözcülüğüne soyunurken ilgili alanın asıl yetkin ve liyakat sahibi olan, 70.000 saha çalışanı 20.000 atama bekleyen meslek mensubunu ve halihazırda 30.000 e yakın lisans öğrencisini bünyesinde barındıran meslek grubu PDR’ yi hedef alan; bilimle, etikle ve de siyasi sorumlulukla bağdaşmayan bu açıklamaları kabul edilebilir değildir.

Kamuoyuna saygılarımızla..

Uzm.Psk.Dan. Oğuz ÖZAT

Türk PDR Derneği Genel Başkanı

Bu gönderiyi paylaş

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X