ETİK VE YASALARA AYKIRI TİCARİ KAYGI İLE SERTİFİKA VEREN ÜNİVERSİTELERİ UYARDIK

ETİK VE YASALARA AYKIRI TİCARİ KAYGI İLE SERTİFİKA VEREN ÜNİVERSİTELERİ UYARDIK

ETİK VE YASALARA AYKIRI TİCARİ KAYGI İLE SERTİFİKA VEREN ÜNİVERSİTELERİ UYARDIK

Bazı üniversitelerin Uzaktan Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi bünyesinde ve farklı kurumsal işbirlikleriyle ülkemizin dört bir köşesinde “Yaşam/Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı -Psikolojik testler ve terapi’’ adı altında online eğitimler yapıldığı, katılımcı şartlarında Ruh sağlığı uzmanları eğitim fakültesi dışında Öğretmenlik ve pedagojik eğitim verilmeyen Öğretmen mesleği dışında mezunlara da açık olması sebebiyle meslek ehliyeti, liyakat ve yeterliliğin gözetilmediği ,eğitimlerde yoklama ,ücret ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği kısa süreli bu ve benzer sertifika programlarıyla, hem işsizlerin hem de halkımızın istismar edildiği bildirimleri üzerine, yasal ve etik olmayan şekilde Eğitim ve Ruh sağlığı istismarına kapı aralayan 5 üniversite Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak resmi uyarılmış ilgili üniversiteler gerekli duyarlılığı göstermediği takdirde Gerekli yasal ve idari bildirimler için takipçisi olunacağı belirtilmiştir

ÖĞRENCİ-EĞİTİM KOÇLUĞU

Milli Eğitim Bakanlığının izin verdiği özel öğretim türleri ve unvanları açıktır Bakanlık hükümlerine göre yasal olmayan unvanlar kullanılması Bakanlık temel kanunlarına aykırıdır.

 

Milli Eğitim Bakanlığının proje olarak düşündüğü ancak olumsuz sonuçları nedeniyle eğitim programlarından çıkardığı ifade edilen halen Eğitim veya öğrenme koçluğu gibi ‘’Damızlık Erkek koyun’’ adıyla Bilimsel olmayan ve Pedagojik açıdan yanlıştır ve bu tanımla sertifikalar verilmesi eğitimi,öğrenciyi istismarı kaçınılmazdır. Eğitim alanı ile ilgsi olmayan ve öğrenci üzerinden ticari kazanç sağlamaya dönük kişilerle, Eğitim bilimci ve öğretmen olmayan yaşam koçlarının eğitim sürecini istismar etmesine neden olacaktır.

Bilimsel olmayan Milli eğitim bakanlığında tanımlı olmayan kavramlarla istismara açık yeni kavramlara Milli Eğitim Bakanlığının denetleme ve önleme yapması gerekirken belirttiğimiz hususlar dahilinde istismara kapı aralamaya neden olacak eğitimler hukuki ve akademik olarak hatalıdır.

-Eğitim koçu olduğu ifade edilen kişilerin ilgili eğitimler ile alakası olmadığı gibi Rehberlik,çocuk gelişimi,psikolojik hizmetler eğitimcisi olmadıkları bir başka vahim konudur. Maalesef üniversiteniz anlaşmalı olduğunuz ticari kuruluşlar ile Eğitim amaçları ve müfredatına aykırı olan bu çalışma YÖK,MEB ve Sayıştay hükümlerine göre hatalıdır. İlgili Meslek İş kurMYk da tanımlı değildir. Bu isimle iş yeri açma veya bir eğitim kurumlarında çaışmak mümkün değildir

Eğitim koçluğu veya Öğrenci koçluğu kavramı Bakanlığımızda resmi olarak kullanılmadığı gibi. Yaşam koçları veya Koçluk merkezlerinin öğrenci ile ilgilenmesi ve Eğitim danışmanlığı yapması mümkün değildir. Yaşam koçları ve Koçluk merkezlerinin İş alanları kariyer gelişimi ve meslek içerisinde kişisel gelişim olarak resmi gazetede tanımlanmıştır.

 

PSİKOLOJİ VE TERAPİ TEMELLİ RUH SAĞLIĞI SERTİFİKALARI

Ruh sağlığı içerikli psikolojik test ve terapi eğitimleri yüz yüze ve Tababet kanunu , YÖK, MEB ,Sağlık Bakanlığı ve Aile ,çalışma ve sosyal hizmetler Bakanlığı Hükümleri Akademik bilimsel kriterlere göre Ayrıca TBMM sunulan Ruh Sağlığı Yasasına göre Ruh Sağlığı uzmanlarına

Psikiyatrı uzmanları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikoloji Lisans programları öğrenci ve mezunlarına verilmesi gerekli iken bünyenizde açılan eğitimlere kapsam dışı hatta Farklı disiplinlerden Ruh Sağlığı Alanında eğitimsiz ehliyeti olmayan kişilere verilerek halkımızın ruh sağlığı istismarına neden olmaktadır.

 

Üniversiteniz ve anlaşmalı firmaların böylesi etik dışı kanunları ve yasal hükümleri yukarıda belirttiğimiz açıklamalar doğrultusunda açması, Sosyal medya platformları, Web sitelerinden ücretli ilanlar ile ve watsap gruplarından sürekli paylaşım yaparak Öğretmenlik ve Eğitim uzmanlığı olmayan ve Öğretmenlik eğitimi vermeyen fakültelerin mezunlarına Öğrenciyi istismar etmelerine kapı aralayacak sertifika satmaya çalışması, Milli Eğitim Bakanlığının İzin vermediği ve ruhsat vermediği kurumları açabileceklerini çalışabileceklerini belirten afişler dağıtması, Hukuken, YÖK, Meb mevzuatı ve Bilimsel çerçevelere aykırılık teşkil etmektedir.

Bu konuda ,bilime yasal hükümlere aykırı, katılımcıları yanıltıcı, ticari kaygı ile açıldığı açıkça belli olan kavramlar üzerine açılan ve kullanılan eğitimlerın özellikle ‘’Eğitim ,Öğrenci koçluğu’ gibi eğitimleri eğitim kriterlerine aykırı olarak ;

AÇTIĞINIZ EĞİTİMLERİNİZ

1 -Açılan eğitim afişlerinde katılımcı şartlarında eğitim fakültesi dışında Öğretmenlik ve pedagojik eğitim verilmeyen Öğretmen mesleği dışında mezunlara açık olması meslek ehliyeti liyakat ve yeterliliği olmayan yaşam koçlarına kapı aralamaktadır. Bu durum Talim terbiye Kurulu kararlarına ve Bakanlık hükümlerine aykırı olduğu gibi öğrencinin istismarına kapı aralamaktadır.

2-Eğitimler online yapılmaktadır online katılımcı denetimi yoktur.

3-Eğitimlerde Yetkinlik yeterlilik kriterleri yoktur

3-Yüz yüze eğitimleriniz Yüksek Öğretim Kurumu ve Sayıştay hükümlerine aykırı olarak merkezler dışında denetimsiz yapılmaktadır

4- Durum eğitim beceri ve meslek kazandırmaktan çıkmış sertifika ve belge satışı boyutunda etik dışı ve yasal hükümler dışı bir boyuta ulaşmış, tamamen ticari kaygı gözetilerek yapıldığı açıkça ortadadır.

5-Olmayan bir meslek ve iş grubu(öğrenci koçluğu vs.) üzerinden iş ve meslek sözleri veren ilanlar ile işsizler istismarı yapılmaktadır.

6-Yapılan ilanlar.Etik ve yasa dışı içerikler barındırmaktadır

 

Bu hususlar dahilinde

  • Eğitimlerinizi etik, YÖK Sayıştay, Meb ve Kurumunuzun Eğitim tüzel kişiliği ve saygınlığınıza uygun olarak yapmanız.
  • Söz konusu etik dışı çalışan anlaşmalı kurumları daha ciddi denetlemeniz
  • İnsanları, öğrenci ve velileri istismar eden Öğrenci eğitim koçluğu vs eğitimlerini gözden geçirerek iptalini sağlamanız;

Eğitimi alan kişiler dahil, öğrencinin ,ailelerin istimarına engel olunması ve 4982 sayılı Bilgi edinme kanunun ilgili hükümlerine olarak tarafımızın bilgilendirilmesi .

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Mezunlarımızın mesleki hakları, Öğretmenlik mesleği hakları , Halkımızın ve öğrencilerin istismarına kapı aralayacak sertifika programı konusunda üyelerimizden gelen bildirimler ve tüzüğümüz gereği Türkiye geneli 62 şubesi 35 bin üyesi ile Bakanlar kurulu kararı ile Kamu yararı Meslek Sivil Toplum Kuruluşu olarak Anayasa ve Dernekler kanununa göre sorumluluğumuz dahilinde ve ile Adli, idari boyutta ilgili bakanlık ve kurumlara bildirimleri sağlanacaktır.

Duyarlılığımızın dikkate alınmasını

Gereğini Bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

Bu gönderiyi paylaş

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X