Çocuklarla Adli Görüşme Kılavuzu

Açıklama

Çocukla yapılan adli görüşmeler yargının karar verme sürecinin en önemli belirleyicilerinden biridir. Bu süreç sonucunda doğru verilen bir karar çocuğun korunması, failin ceza alması, masum şüphelinin aklanmasıyla, yanlış bir karar ise taraflardan en az birinin zarar görmesiyle sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla çocukla yapılan adli görüşmelerin tarafsız, gelişime duyarlı bir şekilde yürütülmesi, güncel bilimsel gelişmelere dayalı olması ve bu konuda eğitimli pedagoglar tarafından yapılması gerektiği düşünülmektedir. Konunun önemine ilişkin bilimsel çalışma ve saha uygulamalarına ağırlık verilen ülkelerde ise adli görüşmelere belirli bir standart kazandırılması ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla elde edilen sonuçlar çerçevesinde ulaşılan standartlar kapsamında görüşme güvenirliliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Söz konusu amaca hizmet eden en temel uygulamaların ise protokoller aracılığıyla olduğu görülmektedir.

Türkiye’de de adli görüşmelerin belirli bir standartta olması amacıyla ilgili bakanlıklar bünyesinde eğitimler ve kılavuzlar geliştirilmiştir. Ancak bu protokoller incelendiğinde çocukla yapılan adli görüşmenin “sorgulama” ve benzeri kelimelerle ifade edildiği, her ne kadar adli görüşmenin farklı aşamalarından bahsederek görüşmeciye kılavuzluk edebilecek örnek cümleler içerseler de bu örneklerin her aşama için ayrıntılı bir şekilde belirtilmediği dikkat çekmektedir. Bu kılavuz çerçevesinde ise, çocukla yapılacak adli görüşme öncesi yapılması gereken hazırlıklar, adli görüşmede kullanılabilecek soru türleri ve örnek soru ifadeleri, küçük çocuklarla yapılan görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır. Ayrıca, adli görüşme sürecinin ve görüşme sonrası raporlamanın güvenirliliğini sağlamada standardize edilmiş bir protokolün neden önemli olduğunu net bir şekilde sunabilmek için görüşmenin her bir aşamasında başvurulabilecek örnek ifadelerin ayrıntılı bir şekilde belirtildiği Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişim Enstitüsü Protokolünün (NICHD) Türkçe kullanımına göre düzenlenmiş çevirisine yer verilmiştir. Dolayısıyla hazırlanan bu kılavuz ile adli görüşmeyi yürüten pedagoglara kolaylık sağlanması, görüşme analizlerinin sistemli bir şekilde yapılabilmesi hedefiyle adli sistemdeki önemli bir boşluğun doldurularak bundan sonra yapılacak akademik ve saha çalışmalarına temel teşkil etmesi, geliştirilecek politikalarda karar alıcılara kolaylık sağlaması ve hepsinden de önemlisi çocuğun yüksek yararı ve esenliğinin desteklenmesi amaçlamaktadır

Bu ürünü sepete eklediniz:

X