Kabul ve Kararlılık Terapisi – Psikoeğitim Programı

Kabul ve Kararlılık Terapisi – Psikoeğitim Programı

0

60.00

Kategoriler:

Açıklama

Hızla değişiyoruz. Her alanda hızlı bir değişim söz konusu. ‘’Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.’’ diyen Heraklitos aslında değişimin kaçınılmazlığını ve sürekliliğine dikkat çekmiştir. Her değişimin ana rahmi alınan bir karardır. Alınan karar neticesiyle oluşan değişim ve değişimin getirdiği sonuçlar; alınan kararın niteliğini ve bireyin yaşamında oluşturduğu etkinin düzeyini belirler. Modern yaşamın önemli sonuçlarından biri olan değişimde artan hız düzeyi, beraberinde daha hızlı, etkili ve doğru karar alabilme zorunluluğu, bireylerin yaşamında önemli bir problem alanına dönüşmüştür. Yapılan araştırmalarda psikolojik bozuklukların önemli bir kısmını alınan kararların ya da mevcut durumun kabullenilememesi neticesiyle oluştuğu belirlenmiştir. Yeni bir durumla ilgili karar verme ve bu kararı kabullenme, psikolojik sağlığın en önemli parametrelerinden birini oluşturmaktadır. Birey hayatında önemli yeri olan karar verme ve verilen karara uyum
sağlama ile ilgili ortaya çıkabilecek psikopatolojilerin önlenmesi ve sağaltımları amacıyla birçok psikoterapi yöntemi ortaya çıkmıştır. Yeni nesil bir terapi yöntemi olan Kabul ve Kararlılık Terapisi de genel anlamda psikopatolojilerin sağaltımı amacıyla ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamında yapılan incelemelerde bireylerin çoğunluğunda karar verme ile ilgili sorunların olduğu gözlemlenmiştir. Kabul ve Kararlılık Terapisinin de doğası incelendiğinde karar verme sorunsalı üzerinde durduğu görülmüştür. Bundan dolayı Kabul ve Kararlılık Terapisi yönelimli bir psikoeğitim programı hazırlanması fikri oluşmuş ve yapılan çalışmanın bireylerin temel sorunsallarından biri olan karar vermede yaşanan zorlanmalarla ilgili problemlerin giderilmesinde rehber bir çalışma olması amaçlanmıştır.

Bu ürünü sepete eklediniz:

X