Türk PDR Der Genel Merkezi Genel Başkanları

Prof.Dr. İbrahim Ethem ÖZGÜVEN- Hacettepe Üniversitesi (1989-1992)

Prof.Dr. Fidan KORKUT OWEN- Hacettepe Üniversitesi (1992-1993)

Prof.Dr. Füsun AKKOYUN Hacettepe Üniversitesi(1993-1996)

Prof.Dr. Nilüfer H. VOLTAN ACAR- Hacettepe Üniversitesi (1996-2003)

Prof.Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK- Ankara Üniversitesi (2003-2008)

Prof.Dr.  Tuncay ERGENE- Hacettepe Üniversitesi (2008-2014)

Prof.Dr. Filiz BİLGE- Hacettepe Üniversitesi (2014-2018)

Prof.Dr. Cengiz ŞAHİN -Ahi Evran Üniversitesi (2018-      )