Başkan

Doç. Dr.

Uğur GÜRGAN

Başkan Yardımcısı

Psk. Dan.

Fatma ÇAVUŞOĞLU KOCAMAN

Genel Sekreter

Psk. Dan.

Fatih GÜNDOĞAN

Eğitim Sekreteri

Psk. Dan.

Emine ÜLKER

Örgütlenme Sekreteri

Psk. Dan.

Ahmet DANIŞMAN

Basın Yayın Sekreteri

Psk. Dan.

Ülkü KAHRAMAN

Mali Sekreter

Psk. Dan.

Mehmet KOCAPINAR