Başkan

Doç. Dr.

İsmail SEÇER

Başkan Yardımcısı

Psk. Dan.

Kasım KARACA

Sekreter

Psk. Dan.

Furkan KAŞIKÇI

Eğitim Sekreteri

Dr. Öğr. Üyesi

İsmail AY

Örgütlenme Sekreteri

Psk. Dan.

Uğur ELMAS

Basın Yayın Sekreteri

Psk. Dan.

Tuncay SAĞSÖZ

Mali Sekreter

Psk. Dan.

Sümeyye ULAŞ